[28.10.2020] Święto świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza (Łk 6,12-19)

Módlmy się za naszych biskupów W liturgii Kościoła wspominamy dzisiaj dwóch apostołów, o których Ewangelie mówią stosunkowo niewiele. Jest coś, co na pewno ich łączy. Szymon nosi przydomek „Gorliwy”, z greckiego zēlōtēs (w. 15), który zdradza, że sympatyzował z grupą Żydów zdecydowaną zbrojnie przeciwstawić się okupacji rzymskiej w Palestynie. Juda Więcej…

[25.10.2020] XXX Niedziela zwykła A (Mt 22,34-40)

Sztuka miłości według przykazania miłości Boga i bliźniego Tytuł sygnujący dzisiejsze rozważanie może wydać się przeładowany, a nawet i sprzeczny w sobie, gdy zestawić słowa „sztuka” i „przykazanie”. Pierwsze słowo kojarzy się z pewną finezją, kreatywnością, lekkością, drugie natomiast z pewnym nakazem, zobowiązaniem, wysiłkiem. Ale sprzeczność jest pozorna, gdyż chodzi Więcej…

[24.10.2020] XXIX tydzień zwykły, sobota (Łk 13,1-9)

Boża cierpliwość a nawrócenie człowieka Już pierwsze zdanie dzisiejszej Ewangelii uświadamia nam, iż w spojrzeniu na tragiczne, losowe zdarzenia nie różnimy się szczególnie od ludzi żyjących dwa tysiące lat temu. Kilka stereotypowych stwierdzeń: „dobrze, że to nie ja”; „to musiało się tak skończyć”; „Pan Bóg pokarał”; „Pan Bóg nie pozwoli Więcej…

[22.10.2020] XXIX tydzień zwykły, czwartek (Łk 12,49-53)

Ogień miłości Jezusa Czytając słowo Jezusa, iż „przyszedł ogień rzucić na ziemię i jakże pragnie, ażeby już zapłonął” (w. 49), ktoś mógłby myśleć, że Jezus jest rewolucjonistą, który chce zburzyć istniejący porządek świata. By właściwie odczytać to zdanie, konieczne jest najpierw odniesienie się do biblijnej symboliki ognia, a następnie skonfrontowanie Więcej…

[21.10.2020] XXIX tydzień zwykły, środa (Łk 12,39-48)

Kto jest odpowiedzialny za Kościół? Po przeczytaniu dzisiejszej Ewangelii można by sądzić, że odpowiedź na postawione w tytule pytanie jest oczywista. Bohaterem przypowieści jest bowiem ktoś w rodzaju majordomusa, który nie tylko organizuje pracę całej służby w domu, ale również jest odpowiedzialny za jej odpowiednie wynagrodzenie, co jest sygnalizowane przez Więcej…

[20.10.2020] Wspomnienie św. Jana z Kęt (Łk 6,27-38)

Święty, dla którego Wigilia była codziennie Św. Jan z Kęt, dzisiejszy patron, zmarł w 1473 roku. Był profesorem filozofii i teologii w Akademii Krakowskiej, znakomitym kaznodzieją i spowiednikiem, ale przede wszystkim człowiekiem wielkiej dobroci i miłosierdzia. Swoje wynagrodzenie profesorskiej przekazywał na pomoc biednym studentom. Kiedy nie miał już z czego Więcej…

[19.10.2020] XXIX tydzień zwykły, poniedziałek (Łk 11,13-21)

Kiedy bogactwo daje szczęścia? Po lekturze przypowieści o bogaczu chciałoby się powiedzieć, że pieniądze to nie wszystko. Zwróćmy uwagę tylko na dwa zdania obramowujące przypowieść, gdyż stawiają nas wobec pytania o zależność naszego szczęścia od posiadanych dóbr. Najpierw w. 15: „Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś Więcej…