Prace ćwiczeniowe

Kilka uwag dotyczących prac związanych z tematyką ćwiczeń 1. Charakter pracy wskazuje już samo sformułowanie tematu. Jest nim pytanie sygnalizujące konkretny problem, który ma być podjęty, opracowany, rozwiązany. Praca zatem winna się ustosunkować do problemu, a nie przynosić  zreferowanie informacji ogólnodostępnych we wstępach do danej księgi, pozostających w luźnym związku Więcej…

[15.10.2020] XXVIII tydzień zwykły, czwartek (Łk 11,47-54)

O (nie)słuchaniu proroków Czytam w dzisiejszej Ewangelii: „Budujecie grobowce prorokom, a wasi ojcowie ich zamordowali” (w. 47), i narzuca mi się myśl, że my dzisiaj w podobny sposób, wprawdzie nie „zamordowawszy” wcześniej, budujemy „grobowce” – pomniki św. Janowi Pawłowi II. Aktualizacja śmiała, ale znajdująca analogię w wypowiedzi bp. Adriana Galbasa Więcej…

[13.10.2020] Wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego (J 15,1-8)

Słowo Boże nie czeka na „lepsze czasy” Bł. o. Honorat Koźmiński, kapucyn zmarły w 1916 r., mógłby być patronem obecnego czasu pandemii. Żyjąc pod zaborem rosyjskim, kiedy władze rosyjskie zabroniły tworzenia nowych zgromadzeń, o. Honorat zaczął zakładać skryte zgromadzenia, tzw. skrytki, oparte na regule św. Franciszka. Z założonych przez niego Więcej…