O pewnym problemie finansowym w Kościele korynckim (1 Kor 9,1-18)

Facebookowa zapowiedź spotkania, podczas którego czytaliśmy pierwszą część rozdz. 9 Pierwszego Listu do Koryntian, była następująca: O finansach w Kościele korynckim (1 Kor 9,1-18) Dzisiaj czwarta środa miesiąca, a więc spotkanie grupy biblijnej w kościele św. Józefa na Mariankach po wieczornej Mszy świętej, czyli o 18.45. Spotkanie jest otwarte dla Więcej…

Dlaczego Bóg przebacza? Psalm 103 w poszukiwaniu źródeł Bożego miłosierdzia

W zgłębianiu tajemnicy Bożego miłosierdzia służy nam pomocą Pismo Święte. Znajdywane w nim dotąd odpowiedzi koncentrowały się często na określonym aspekcie miłości Boga. By spojrzeć szerzej, poprzedźmy lekturę kolejnego fragmentu Biblii próbą dokończenia następujących zdań: „Bóg okazuje miłosierdzie, by…”, „Miłosierdzie Boga jest jak…”, „Bóg jest miłosierny, gdyż…”, „Odpowiedzią człowieka na Więcej…

[25.03.2021] Uroczystość Zwiastowania Pańskiego (Łk 1,26-38)

Radosne „fiat” Maryi Dzisiejsza Ewangelia jest nam dobrze znana. Powraca wielokrotnie w liturgii słowa w ciągu roku. Finalną odpowiedź Maryi na słowa zwiastowania: „Oto Ja Służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego” (w. 38), powtarzamy codzienne w modlitwie Anioł Pański. Na Boże powołanie Maryja odpowiedziała według oryginału greckiego Więcej…

„Przemija postać tego świata” (1 Kor 7,17-40)

Czytany dzisiaj fragment rozdz. 7 Pierwszego Listu do Koryntian koncentruje się przede wszystkim na kwestii dziewictwa jako drogi powołania chrześcijanina. Jednakże trzeba spojrzeć głębiej na rady, jakich Apostoł udziela osobom żyjącym w stanie bezżeństwa, i dostrzec pewne uniwersalia, które dotyczą każdego chrześcijanina, niezależenie od jego stanu cywilnego, społecznego i religijnego. Więcej…

[21.03.2021] V niedziela Wielkiego Postu (J 12,20-33)

„Chcemy ujrzeć Jezusa” To było pragnienie Greków (hellēnes), którzy przybyli na święto Paschy (w. 20). Nie znamy ich imion, miejsca pochodzenia, dalszego ich losu. Ich pojawienie się w Ewangelii jest zaskakujące, jakkolwiek stanowi potwierdzenie co dopiero wypowiedzianego przez faryzeuszów zdania: „Oto świat poszedł za Nim” (w. 19). Tak odczytali triumfalny Więcej…