[2.12.2020] I tydzień Adwentu, środa (Mt 15,29-37)

Kiedy adwent Boga staje się adwentem człowieka Słowo „adwent” oznacza „przyjście”, a więc zapisuje określony ruch. Dzisiejsza Ewangelia opowiadająca o drugim rozmnożeniu chleba przez Jezusa rozpoczyna się właśnie od czasowników ruchu. Najpierw mowa jest o „przechodzący” i „przychodzącym” nad Jezioro Galilejskie Jezusie, który „wchodzi” na górę (w. 29). Następnie ewangelista Więcej…

[3.12.2020] I tydzień Adwentu, czwartek (Mt 7,21.24-27)

Dom na Boże Narodzenie Wydaje się, że nie ma świąt Bożego Narodzenia bez odpowiednio wystrojonego domu. „Odpowiednio”, czyli ubranego w bożonarodzeniowe ozdoby. W ten wystrój musi się wpisać wieczerza wigilijna, z odpowiednio przystrojonym stołem, przy którym obowiązkowo wolne miejsce. I my jacyś bardziej świąteczni, choć nie zawsze w stylizacji bożonarodzeniowej Więcej…

[8.12.2020] Niepokalane Poczęcie NMP (Łk 1,26-38)

Maryja „Pełna Łaski” – „co miałoby znaczyć to pozdrowienie?” Na słowa pozdrowienia anielskiego Maryja zareagowała dwojako: „zmieszała się na te słowa i rozważała” ich znaczenie (w. 29). Zmieszane Maryi nie mogło być tylko kwestią zakłopotania, zaskoczenia, skoro ewangelista używa czasownika diatarassō, którym opisuje się wzburzenie morza czy trzęsienie ziemi. Słowa Więcej…

[9.12.2020] II tydz. Adwentu, środa (Mt 11,25-27)

„Pokrzepienie” i „ukojenie” w Jezusie Tego nie widzimy w polskim tekście dzisiejszej Ewangelii, ale przywołane w nagłówku naszego rozważania dwa słowa mają wspólny źródłosłów, stanowiąc tym samym o paralelizmie między w. 28 („Ja was pokrzepię”) i w. 29 („znajdziecie ukojenie”). Chodzi o czasownik anapauō, który znaczy „dać wytchnienie, odpocznienie, ukojenie”. Więcej…