[23.12.2020] IV tydz. Adwentu, 23 grudzień (Łk 1,57-66)

Cud życia Dzisiejsza Ewangelia opowiada o narodzinach Jan Chrzciciela. Dwa pierwsze zdania są zapisem cudu życia, jakim jest każdy człowiek. Pewnie najlepiej o tym cudzie życia objawiającym się w narodzinach dziecka może powiedzieć matka, dla której rodzenie jest doświadczeniem granicznym między życiem i śmiercią, samotnością i wspólnotą, radością i cierpieniem. Więcej…

[24.12.2020] IV tydzień Adwentu, 24 grudnia (Łk 1,67-79)

Nasze Betlejem Zachariasz odzyskuje mowę. Jego pieśń uwielbienia Boga, którą słyszmy w dzisiejszej Ewangelii, jest słowem, które przez dziewięć miesięcy w nim dojrzewało, by zostać zrodzone – wypowiedziane po narodzinach syn. Pewnie w przeddzień świąt Bożego Narodzenia będzie trudno o ciszę, której potrzebuje słowo, o milczenie, z którego rodzi się Więcej…