[8.01.2021] 8 stycznia (Mk 6,34-44)

Miłość, która zwycięża pokusę światowości Papież Franciszek wprowadził do naszego języka słowo „światowość”. Jeśli się nie mylę, użył go po raz pierwszy 4 października 2013 roku w Asyżu, mówiąc o potrzebie „ogołocenia się z poważnego niebezpieczeństwa, które zagraża każdej osobie w Kościele, wszystkim: z niebezpieczeństwa, jakim jest światowość”. Przez światowość Więcej…

[10.01.2021] Niedziela Chrztu Pańskiego, rok B (Mk 1,7-11)

Chrzest jako przełom Według Słownika języka polskiego „przełom” to „nagła zmiana, zwrot, moment zwrotny w czymś, zasadnicza zmiana w przebiegu czegoś”. Postawy zatem tezę: chrzest święty stanowi przełom w życiu człowieka. Kto pod nią się podpisze? Szukając odpowiedzi, a może też argumentów za naszą tezą, spójrzmy na chrzest Jezusa jako Więcej…