[14.06.2020] XI Niedziela zwykła A (Mt 9,36–10,8)

Każdy z nas doświadczył nie jeden raz w życiu udręczenia, umęczenia różnymi sytuacjami, osobami, mając poczucie bycia porzuconym czy wręcz odrzuconym. To na nas patrzy Jezus dzisiaj, tak jak w rozważanym fragmencie Ewangelii (9,36), patrzy pełen współczucia, które przeszywa i porusza Jego wnętrzności (takie znaczenie ma czasownik splanchnidzomi przetłumaczony przez Więcej…

[21.06.2020] XII Niedziela zwykła A (Mt 10,26-33)

Dzisiaj nieco inaczej – zamiast rozpisanego rozważania trzy propozycje różnych punktów do refleksji nad dzisiejszą Ewangelią. Wszystkie dotyczą naszych lęków. Jezus mówi o nich w słowie skierowanym do apostołów, których posłał, by głosili Jego Słowo. Zapowiada, że mogą spotkać się ze sprzeciwem, odrzuceniem, a nawet prześladowaniem ze strony tych, wobec Więcej…

[2.08.2020] XVIII Niedziela zwykła A (Mt 14,13-21)

Znak rozmnożenia chleba zapowiada ustanowienie Eucharystii. Gesty „eucharystyczne” – Jezus „wziął chleb, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo, połamał je” (w. 19). Spróbujmy w tych gestach Jezusa odnaleźć siebie. Eucharystia – ofiara chleba i wina, które sakramentalnym słowem stają się rzeczywiście Ciałem i Krwią Chrystusa. Kluczem – przeistoczenie. Tak jak tam Więcej…

[11.10.2020] XXVIII Niedziela zwykła A (Mt 22,1-14)

Kto godnie przyjmuje Jezusa w Komunii świętej? Przypowieść o zaproszonych na ucztę służy przybliżeniu rzeczywistości królestwa Bożego (w. 2). W intuicyjny sposób odnosimy tę przypowieść do Eucharystii będącej właśnie ucztą przygotowaną przez Boga, który zaprasza na nią wszystkich, i złych, i dobrych (w. 10). I w tym kontekście tytułowe pytanie, Więcej…