[14.06.2020] XI Niedziela zwykła A (Mt 9,36–10,8)

Każdy z nas doświadczył nie jeden raz w życiu udręczenia, umęczenia różnymi sytuacjami, osobami, mając poczucie bycia porzuconym czy wręcz odrzuconym. To na nas patrzy Jezus dzisiaj, tak jak w rozważanym fragmencie Ewangelii (9,36), patrzy pełen współczucia, które przeszywa i porusza Jego wnętrzności (takie znaczenie ma czasownik splanchnidzomi przetłumaczony przez Więcej…

[2.08.2020] XVIII Niedziela zwykła A (Mt 14,13-21)

Znak rozmnożenia chleba zapowiada ustanowienie Eucharystii. Gesty „eucharystyczne” – Jezus „wziął chleb, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo, połamał je” (w. 19). Spróbujmy w tych gestach Jezusa odnaleźć siebie. Eucharystia – ofiara chleba i wina, które sakramentalnym słowem stają się rzeczywiście Ciałem i Krwią Chrystusa. Kluczem – przeistoczenie. Tak jak tam Więcej…