[16.06.2020] XI tydzień zwykły, wtorek (Mt 5,43-48)

Przed nami dzisiaj ostatnia z antytez wypowiedzianych przez Jezusa w Kazaniu na Górze: wezwanie do miłowania nieprzyjaciół. Jako ostatnia stanowi ich zwieńczenie i cel. Spróbujmy postawić się w miejsce pierwszych słuchaczy Jezusa i wyciągnąć pewne wnioski ze słów, którymi Jezus uzasadnia przykazanie miłości nieprzyjaciół. Pierwsze rzecz, tożsamość owych „nieprzyjaciół”. W Więcej…

[14.06.2020] XI Niedziela zwykła A (Mt 9,36–10,8)

Każdy z nas doświadczył nie jeden raz w życiu udręczenia, umęczenia różnymi sytuacjami, osobami, mając poczucie bycia porzuconym czy wręcz odrzuconym. To na nas patrzy Jezus dzisiaj, tak jak w rozważanym fragmencie Ewangelii (9,36), patrzy pełen współczucia, które przeszywa i porusza Jego wnętrzności (takie znaczenie ma czasownik splanchnidzomi przetłumaczony przez Więcej…

[20.04.2020] II tydzień Wielkanocy, poniedziałek (J 3,1-8)

Kiedy czytamy dzisiejszą Ewangelię, wszystko wydaje się proste. Napotykamy na typowy dla Jana ewangelisty motyw niezrozumienia: Jezus mówi o rzeczywistości duchowej, zaś Jego rozmówcy rozumieją ją opacznie, na sposób ziemski. Jezus wskazuje dzisiaj na potrzebę „powtórnych narodzin” (w. 3), co Nikodem odczytuje jako konieczność „powtórnego wejścia do łona swej matki Więcej…