[7.11.2020] XXXI tydzień zwykły, sobota (Łk 16,9-15)

O „niegodziwej mamonie”, która staje się „godziwa” W dzisiejszej Ewangelii kluczowym słowem jest termin mamōnas – spolszczony jako „mamona”, który jest zgrecyzowaną formą aramejskiego słowa māmônā’. W aramejskim rzeczownik ten jest zbudowany na rdzeniu ’aman („być mocnym, pewnym”), przez co oznacza on „to, co jest pewne, na co można liczyć, Więcej…

[9.11.2020] Rocznica poświęcenia Bazyliki Laterańskiej (J 2,13-22)

Akcja porządkowa Jezusa Dzisiejsze święto jest wyjątkowe, gdyż wspominamy w całym Kościele rocznicę poświęcenia Bazyliki Laterańskiej. Pozwolę sobie przywołać jej tytuł, gdyż tłumaczy on znaczenie tego kościoła dla wszystkich katolików na świecie: „Papieska Arcybazylika Najświętszego Zbawiciela, św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty na Lateranie. Matka i Głowa Wszystkich Kościołów Więcej…

[11.11.2020] XXXII tydzień zwykły, środa (Łk 17,11-19)

O zbawiennej wdzięczności Dzisiejsza Ewangelia przynosi historię dziesięciu trędowatych, uzdrowionych  przez Jezusa, z których tylko jeden, do tego Samarytanin, okazał wdzięczność Jezusowi. Jezus, widząc jego postawę, stwierdza: „Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła” (w. 19). Dosłownie w tekście greckim czytamy: „Twoja wiara cię zbawiła/wybawiła/uratowała”, bo takie właśnie znaczenie ma grecki Więcej…

[12.11.2020] XXXII tydzień zwykły, czwartek (Łk 17,20-25)

„Przyjdź królestwo Twoje!” O przyjście królestwa Bożego prosimy codziennie w Modlitwie Pańskiej. Sens tej prośby możemy odczytać w dzisiejszej Ewangelii, w której Jezus odpowiada na pytanie faryzeuszów, kiedy przyjdzie królestwo Boże (w. 20). Zacznijmy od fundamentalnego stwierdzenia: „Królestwo Boże jest pośród was” (w. 21). Królestwo, o którym Jezus mówi, nie Więcej…

[13.11.2020] XXXII tydzień zwykły, piątek (Łk 17,26-37)

Jak się zachować w czasach ostatecznych? Dzisiejsza Ewangelia jest kontynuacją odpowiedzi Jezusa na pytanie pewnego faryzeusza o to, kiedy przyjdzie królestwo Boże. Nastanie królestwa Bożego Jezus utożsamia z „dniem Syna Człowieczego” (w. 26), „dniem, w którym objawi się Syn Człowieczy” (w. 30). Jednakże zapowiadając ten dzień, Jezus zwraca naszą uwagę Więcej…