[24.06.2020] Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela (Łk 1,57-66.80)

Osoba Jana Chrzciciela od samego początku budziła pytania, rodziła wręcz kontrowersje, czego świadectwem jest dzisiejsza Ewangelia opowiadająca o jego narodzinach i nadaniu mu imienia. Ale pytania pojawiły się już wcześniej u jego rodziców, Elżbiety i Zachariasza. Pytania związane z ich podeszłym wiekiem, z bezpłodnością Elżbiety, które stawia Zachariasz w momencie Więcej…