[3.07.2020] Święto św. Tomasza, Apostoła (J 20,24-29)

W świetle dzisiejszej Ewangelii wiele osób mówi o Tomaszu apostole jako „niedowiarku”. Rzeczywiście, Jezus wzywa go, by „nie był niewierzącym (gr. apistos), lecz wierzącym (gr. pistos)” (w. 27). Jednakże możemy historię Tomasza odczytać jako proces dochodzenia do wiary, która czyni człowieka „szczęśliwym”: „Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli” (w. 29). Więcej…

[4.07.2020] XIII tydzień zwykły, sobota (Mt 9,14-17)

„Bo zawsze tak było” – to jeden z tych argumentów, z którym nie sposób dyskutować. Argument wyłączający myślenie. Argument wykluczający możliwość pytania, dlaczego coś ma miejsce, dlaczego ma taki a nie inny kształt. Argument wykluczający twórcze podejście do zastanej rzeczywistości, wymagającej dostosowania do nowej sytuacji życiowej. Mam wrażenie, że taki Więcej…

[6.07.2020] Wspomnienie bł. Marii Teresy Ledóchowskiej (J 4,34-38)

Zmarła w 1922 roku bł. Maria Teresa Ledóchowska, założycielka Misjonarek św. Piotra Klawera (siostry klawerianki), nazywana jest „Matką Afryki” i patronuje dziełom misyjnym w Polsce. Do dzisiaj wydawane jest założone przez nią czasopismo „Echo z Afryki” (pod koniec jej życia miało ono nakład 100 tysięcy egzemplarzy). W swoich działaniach wyprzedzała Więcej…

[9.07.2020] XIV tydzień zwykły, czwartek (Mt 10,7-15)

Do kogo Jezus kieruje mowę misyjną? Czy tylko do dwunastu apostołów, ich następców – biskupów oraz ich współpracowników, kapłanów, o czym rozważaliśmy wczoraj? Czy też do nas wszystkich? Gdyby przyjąć pierwsze rozwiązanie, to nasza lektura byłaby totalnie klerykalna, pomijałaby fundamentalną prawdę o udziale wszystkich ochrzczonych w kapłaństwie Chrystusa. Spróbujmy zatem Więcej…

[10.07.2020] XIV tydzień zwykły, piątek (Mt 10,16-23)

Dawanie świadectwa Jezusowi nie zawsze spotka się z przychylnością słuchaczy, o czym już wiemy z wczorajszej Ewangelii. Dzisiejszy fragment mowy misyjnej Jezusa przygotowuje uczniów na trudniejsze doświadczenia, jakimi będą nienawiść i prześladowania z powodu Jezusa (ww. 18.22). Jak mają się uczniowie zachować w obliczu prześladowań? Kluczową sprawą jest zrozumienie znaczenia Więcej…