[28.10.2020] Święto świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza (Łk 6,12-19)

Módlmy się za naszych biskupów W liturgii Kościoła wspominamy dzisiaj dwóch apostołów, o których Ewangelie mówią stosunkowo niewiele. Jest coś, co na pewno ich łączy. Szymon nosi przydomek „Gorliwy”, z greckiego zēlōtēs (w. 15), który zdradza, że sympatyzował z grupą Żydów zdecydowaną zbrojnie przeciwstawić się okupacji rzymskiej w Palestynie. Juda Więcej…

[1.11.2020] Uroczystość Wszystkich Świętych (Mt 5,1-12a)

Od wspólnoty „ulicy” do wspólnoty „solidarności” Uroczystość Wszystkich Świętych jest wydarzeniem wspólnotowym, szczególnie gdy myślimy o zwyczaju odwiedzania grobów bliskich nam osób spoczywających na naszych cmentarzach. Wspólnota nie tylko między żywymi, ale też między żywymi i zmarłymi przez pamięć tych pierwszy o drugich. Wspólnota między żywymi w pewnym sensie wymuszona Więcej…

[6.11.2020] XXXI tydzień zwykły, piątek (Łk 16,1-8)

Rządca – „nieuczciwy” czy „roztropny”? Przypowieść o obrotnym rządcy nie jest łatwa w interpretacji właśnie z powodu niejednoznacznej oceny owego rządcy, który wobec utraty swojej posady próbuje zapewnić sobie przyszłą życzliwość dłużników swego pana, redukując ich zadłużenie. Takie działanie naruszało prawo, raz, że nie miał już pełnomocnictwa ze strony swego Więcej…