[16.06.2020] XI tydzień zwykły, wtorek (Mt 5,43-48)

Przed nami dzisiaj ostatnia z antytez wypowiedzianych przez Jezusa w Kazaniu na Górze: wezwanie do miłowania nieprzyjaciół. Jako ostatnia stanowi ich zwieńczenie i cel. Spróbujmy postawić się w miejsce pierwszych słuchaczy Jezusa i wyciągnąć pewne wnioski ze słów, którymi Jezus uzasadnia przykazanie miłości nieprzyjaciół. Pierwsze rzecz, tożsamość owych „nieprzyjaciół”. W Więcej…