[27.01.2021] III tydzień zwykły, środa (Mk 4,1-20)

Co jest miarą skuteczności słowa Bożego? Siewcą jest Chrystus, zaś ziarnem słowo Boże. Cztery rodzaje gleby, na które pada ziarna, ilustrują czterech różne postawy ludzi wobec słowa Bożego: niezainteresowani słowem, powierzchownie tylko słuchający, zaabsorbowani sprawami tego świata i wreszcie na koniec ci, którzy „słuchają słowa, przyjmują je i wydają owoc: Więcej…

[28.01.2021] III tydzień zwykły, czwartek (Mk 4,21-25)

Rozkochać się w słowie Bożym Pokutuje pewien stereotyp, że Pismo Święte jest bardzo trudnym tekstem, wymagającym znajomości języków biblijnych, historii i kultury ludów występujących w Biblii, orientacji w religii żydowskiej, posługiwania się narzędziami do analizy literackiej tekstu biblijnego. Bez wątpienia tego wszystkiego wymaga naukowe studium Biblii. Czy jednak bez tego Więcej…

[1.02.2021] IV tydzień zwykły, poniedziałek (Mk 5,1-20)

Podejście Jezusa do chorych Dzisiejsza Ewangelia przedstawia historię uzdrowienia człowieka z jakimiś zaburzeniami psychicznymi, które w tamtym czasie, wobec nieznajomości uwarunkowań ludzkiej psychiki, były przypisywane jakiejś wyższej sile określanej mianem „demona” (daimonia), a w konsekwencji taką osobę uznawano za „opętaną”, dosłownie daimonizomenos – „zdemonizowaną” (ww. 15.16.18). W przypadku chorego spod Więcej…

[4.02.2021] IV tydzień zwykły, czwartek (Mk 6,7-13)

Ekwipunek misjonarza Dzisiejsza Ewangelia opowiada o rozesłaniu przez Jezusa Dwunastu, do których kieruje słowa przygotowujące ich na wyprawę misyjną. Zamiast jednak listy rzeczy do zabrania Jezus przedstawia swoim apostołom („posłanym”) listę rzeczy, których nie powinni zabierać ze sobą. Co zatem powinno składać się na ekwipunek misyjny ucznia Jezusa? Przywołam tylko Więcej…

[5.02.2021] IV tydzień zwykły, piątek (Mk 6,14-29)

Kiedy umiera w nas życie? Pytanie iście filozoficzne, ale dzisiejsza Ewangelia czynie je jak najbardziej egzystencjalnym. Jesteśmy świadkami śmierci męczeńskiej Jana Chrzciciela. Za jego ścięciem stoją konkretne osoby, nie tylko Herod, ale również jego konkubina, Herodiada, oraz jej nastoletnia córka, Salome. Ginie Jan, ale co z życiem pozostałych postaci jego Więcej…

[6.02.2021] IV tydzień zwykły, sobota (Mk 6,30-34)

Do jakiego odpoczynku zaprasza nas dzisiaj Jezus? Rzadko spotyka się w Ewangelii tak przeładowane zdania, jak dzisiejsze polecenie, które kieruje Jezus do swoich uczniów: „Idźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco!” Trzy różne okoliczniki, które komentatorzy interpretują zwykle jako synonimy: „sami” (autoi), czyli „osobno” (kat’ idian) – Więcej…

[8.02.2021] V tydzień zwykły, poniedziałek (Mk 6,53-56)

Czy zawsze chodzi o uzdrowienie? W ostatnim zdaniu z dzisiejszej Ewangelii pojawia się czasownik sōzō na określenie skutku dotknięcia przez chorych frędzli u Jezusowego płaszcza: „Wszyscy, którzy się Go dotknęli, odzyskiwali zdrowie” (w. 56). Pytanie, czy rzeczywiście Marek ewangelista chce w tym miejscu powiedzieć, że zostali oni uzdrowieni ze swoich Więcej…