[11.02.2021] V tydzień zwykły, czwartek (Mk 7,24-30)

Czego potrzebuje nasza modlitwa prośby? Uzdrowienie córki Syrofenicjanki, o którym opowiada dzisiejsza Ewangelia, nie było wcale takie proste i oczywiste. Nie słyszymy samego słowa prośby ze strony matki (por. w. 26), ale jesteśmy świadkami dalszego jej dialogu z Jezusem (ww. 27-29). Jezus początkowo odmawia jej prośbie, by później, „przez wzgląd Więcej…

[12.02.2021] V tydzień zwykły, piątek (Mk 7,31-37)

Jezus terapeuta Inspiracją do rozważania dzisiejszej Ewangelii o uzdrowieniu przez Jezusa głuchoniemego (w w. 32 czytamy w tekście greckim dokładnie o „głuchym, który miał trudność w mówieniu”) jest refleksja niemieckiego benedyktyna Anselma Grüna, znanego ze swoich publikacji z zakresu duchowości chrześcijańskiej, który mając doświadczenie psychoterapeuty, odczytał w dzisiejszej Ewangelii zapis Więcej…

[16.02.2021] VI tydzień zwykły, wtorek (Mk 8,14-21)

Skąd może się brać trudność rozpoznania Jezusa? Można być blisko Jezusa, towarzyszyć Mu na co dzień, a mimo to „mieć zatwardziałe serce” jak uczniowie z dzisiejszej Ewangelii (w. 17; w Biblii Tysiąclecia łagodzi się dosłowne brzmienie tekstu greckiego, mówiąc o „otępiałych umysłach” uczniów). Zwróćmy uwagę na kilka paradoksalnych sformułowań w Więcej…