[19.06.2020] Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa (Mt 11,25-30)

Na zakończenie litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa odmawiamy wezwanie: „Jezu, cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według serca Twego”. Pewnie się nie domyślamy, że słowa te mają jak najbardziej pochodzenie biblijne. Tekst dzisiejszej Ewangelii, który był już rozważany w święto św. Katarzyny Sieneńskiej (29.04.), przynosi również i to Więcej…

[24.06.2020] Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela (Łk 1,57-66.80)

Osoba Jana Chrzciciela od samego początku budziła pytania, rodziła wręcz kontrowersje, czego świadectwem jest dzisiejsza Ewangelia opowiadająca o jego narodzinach i nadaniu mu imienia. Ale pytania pojawiły się już wcześniej u jego rodziców, Elżbiety i Zachariasza. Pytania związane z ich podeszłym wiekiem, z bezpłodnością Elżbiety, które stawia Zachariasz w momencie Więcej…

[11.07.2020] Święto św. Benedykta z Nursji (Mt 19,27-29)

Istnieje niebezpieczeństwo, że dzisiejsza Ewangelia zostanie potraktowana tylko jako komentarz do życia św. Benedykta, którego święto przypada dzisiaj. Rzeczywiście, św. Benedykt i wszystkie inne osoby życia zakonnego i konsekrowanego, mogą za św. Piotrem powtórzyć: „Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy?” (w. 27). Potrzeba spojrzeć w Więcej…

[22.07.2020] Święto św. Marii Magdaleny (J 20,1.11-18)

Od 2016 roku wspomnienie św. Marii Magdaleny jest obchodzone w Kościele jako święto. W dokumencie wyjaśniającym racje takiej zmiany (pismo abp. Arthura Roche, sekretarza Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z 3 czerwca 2016 r.) przywołuje się m.in. określenie „apostolorum apostola” (apostołka apostołów), którym św. Tomasz z Akwinu nazywał Marię Więcej…

[28.10.2020] Święto świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza (Łk 6,12-19)

Módlmy się za naszych biskupów W liturgii Kościoła wspominamy dzisiaj dwóch apostołów, o których Ewangelie mówią stosunkowo niewiele. Jest coś, co na pewno ich łączy. Szymon nosi przydomek „Gorliwy”, z greckiego zēlōtēs (w. 15), który zdradza, że sympatyzował z grupą Żydów zdecydowaną zbrojnie przeciwstawić się okupacji rzymskiej w Palestynie. Juda Więcej…

[1.11.2020] Uroczystość Wszystkich Świętych (Mt 5,1-12a)

Od wspólnoty „ulicy” do wspólnoty „solidarności” Uroczystość Wszystkich Świętych jest wydarzeniem wspólnotowym, szczególnie gdy myślimy o zwyczaju odwiedzania grobów bliskich nam osób spoczywających na naszych cmentarzach. Wspólnota nie tylko między żywymi, ale też między żywymi i zmarłymi przez pamięć tych pierwszy o drugich. Wspólnota między żywymi w pewnym sensie wymuszona Więcej…