[9.11.2020] Rocznica poświęcenia Bazyliki Laterańskiej (J 2,13-22)

Akcja porządkowa Jezusa Dzisiejsze święto jest wyjątkowe, gdyż wspominamy w całym Kościele rocznicę poświęcenia Bazyliki Laterańskiej. Pozwolę sobie przywołać jej tytuł, gdyż tłumaczy on znaczenie tego kościoła dla wszystkich katolików na świecie: „Papieska Arcybazylika Najświętszego Zbawiciela, św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty na Lateranie. Matka i Głowa Wszystkich Kościołów Więcej…

[22.11.2020] Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, rok A (Mt 25,31-46)

Gdzie jest Bóg? A gdzie ja jestem? Gdzie jest Bóg? To jedno z najczęściej stawianych pytań nie tylko przez osoby wierzące. Szczególnie, gdy dotykają nas przeciwności, nieszczęścia, absurdy życia. Jakby nie wystarczała świadomość, że przez tajemnicę Wcielenia Bóg w swoim Synu jest rzeczywiście Emmanuelem – „Bogiem z nami”. Dlaczego tak Więcej…

[8.12.2020] Niepokalane Poczęcie NMP (Łk 1,26-38)

Maryja „Pełna Łaski” – „co miałoby znaczyć to pozdrowienie?” Na słowa pozdrowienia anielskiego Maryja zareagowała dwojako: „zmieszała się na te słowa i rozważała” ich znaczenie (w. 29). Zmieszane Maryi nie mogło być tylko kwestią zakłopotania, zaskoczenia, skoro ewangelista używa czasownika diatarassō, którym opisuje się wzburzenie morza czy trzęsienie ziemi. Słowa Więcej…

[26.12.2020] Święto Św. Szczepana, 26 grudnia (Mt 10,17-22)

Jak „Słowo stało się Ciałem” w życiu św. Szczepana? Przejście od radości Bożego Narodzenia do męczeństwa św. Szczepana jest zaskakujące. Pewnie nie mniej niż sama tajemnica Wcielenia, która dokonuje się nie na poziomie słowa, lecz życia. „Słowo stało się Ciałem i zamieszkało między nami” (J 1,14). Szczepan tę nową obecność Więcej…

[27.12.2020] Niedziela Świętej Rodziny, rok B (Łk 2,22-40)

„Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie” Tymi słowami Jezus upomniał swoich uczniów, gdy ci „szorstko zabraniali” matkom przynosić swoje dzieci do Niego, by „kładł na nie ręce i błogosławił je” (Mk 10,13-16). Zwykle tłumaczy się zachowanie uczniów ich troską o Mistrza, że jest zmęczony, głodny, że potrzebuje odpoczynków. Gdyby ta sytuacja Więcej…

[10.01.2021] Niedziela Chrztu Pańskiego, rok B (Mk 1,7-11)

Chrzest jako przełom Według Słownika języka polskiego „przełom” to „nagła zmiana, zwrot, moment zwrotny w czymś, zasadnicza zmiana w przebiegu czegoś”. Postawy zatem tezę: chrzest święty stanowi przełom w życiu człowieka. Kto pod nią się podpisze? Szukając odpowiedzi, a może też argumentów za naszą tezą, spójrzmy na chrzest Jezusa jako Więcej…