[25.01.2021] Nawrócenie św. Pawła Apostoła (Mk 16,15-18)

Pokorne głoszenie Ewangelii Kanoniczny tekst Ewangelii według świętego Marka kończy się rozdz. 16, w którym ww. 9-20 nie zostały napisane przez Marka, lecz jakiegoś chrześcijanina z końca I wieku lub początku II. Mimo że w opinii komentatorów to dłuższe zakończenie stanowi rodzaj streszczenia relacji pozostałych ewangelistów o zmartwychwstaniu Jezusa, znajdujemy Więcej…

[2.02.2021] Święto Ofiarowania Pańskiego (Łk 2,22-40)

Czego uczy nas spojrzenie dziadków i ludzi starszych? Papież Franciszek od początku swego pontyfikatu podkreśla wielki dar obecności, mądrości, pamięci, wiary i modlitwy, jaki czynią dziadkowie i osoby starszych społeczeństwu i rodzinom. W niedzielę 31 stycznia 2021 roku papież Franciszek wprowadził nas w dzisiejsze święto Ofiarowania Pańskiego, które nazwał „świętem Więcej…

[22.02.2021] Święto Katedry św. Piotra Apostoła (Mt 16,13-19)

Trud wiary w Kościół Słowo „trud” w tytule jest bardzo delikatne w kontekście dylematów wiary, jakie przychodzi nam doświadczać w obecnym czasie, patrząc na sytuację w Kościele w Polsce. Samo sformułowanie „wiara w Kościół” może budzić w kimś wątpliwości, bo przecież wierzyć można tylko w Boga. Ale nie zapominajmy, że Więcej…

[25.03.2021] Uroczystość Zwiastowania Pańskiego (Łk 1,26-38)

Radosne „fiat” Maryi Dzisiejsza Ewangelia jest nam dobrze znana. Powraca wielokrotnie w liturgii słowa w ciągu roku. Finalną odpowiedź Maryi na słowa zwiastowania: „Oto Ja Służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego” (w. 38), powtarzamy codzienne w modlitwie Anioł Pański. Na Boże powołanie Maryja odpowiedziała według oryginału greckiego Więcej…