[20.04.2020] II tydzień Wielkanocy, poniedziałek (J 3,1-8)

Kiedy czytamy dzisiejszą Ewangelię, wszystko wydaje się proste. Napotykamy na typowy dla Jana ewangelisty motyw niezrozumienia: Jezus mówi o rzeczywistości duchowej, zaś Jego rozmówcy rozumieją ją opacznie, na sposób ziemski. Jezus wskazuje dzisiaj na potrzebę „powtórnych narodzin” (w. 3), co Nikodem odczytuje jako konieczność „powtórnego wejścia do łona swej matki Więcej…