[28.02.2021] II niedziela Wielkiego Postu, rok B (Mk 9,2-10)

Jezus „łamie” wszelki dystans Pandemia przyniosła nam szereg obostrzeń sanitarnych, w tym postulowane zachowanie dystansu społecznego. Odnosząc słowo „dystans” do przemienienia Jezusa na górze Tabor, można powiedzieć, że Jezus tym wydarzeniem „łamie dystans” i to wielokrotnie. Najpierw dystans przestrzenny. „Góra wysoka” – Tabor – liczy zaledwie 588 m n.p.m., jednakże Więcej…

[1.03.2021] II tydzień Wielkiego Postu, poniedziałek (Łk 6,36-38)

Pan Bóg nie jest aptekarzem Słowa Jezusa z dzisiejszej Ewangelii można odczytać na dwa sposoby. Pierwszy sposób to lektura zachowawcza, minimalistyczna, „aptekarska”, drugi – to podejście maksymalistyczne, odważne, szczodre. Ostatecznie chodzi o bycie miłosiernymi jak nasz Ojciec niebieski (w. 36). Postawa minimalistyczna wobec słów Jezusa z dzisiejszej Ewangelii sprowadza się Więcej…

[2.03.2021] II tydzień Wielkiego Postu, wtorek (Mt 23,1-12)

Jak radzić sobie z klerykalizmem w Kościele? Do postawienia takiego pytania skłania mnie dzisiejsza Ewangelia, w której Jezus krytykuje obłudę uczonych w Piśmie i faryzeuszów. Ich postawę współcześnie papież Franciszek określiłby mianem „klerykalizmu”, w którym księża kreują się na osoby wyżej stojące od innych, niebędących osobami duchownymi. Klerykalizm objawia się Więcej…

[3.03.2021] II tydzień Wielkiego Postu, środa (Mt 20,17-29)

Być blisko Jezusa Dzisiejsza Ewangelia pokazuje, że pragnienie bycia blisko Jezusa może rozmijać się z oczekiwaniem bliskości, jakie Jezus ma wobec swoich uczniów. Niby pragnienie tego samego, a w rzeczywistości rozumianego odmiennie. „Oto idziemy do Jerozolimy” (w. 18). Zdanie jakby niepotrzebne, bo przecież uczniowie wiedzą, że Jezus „wstępuje” do Jerozolimy, Więcej…

[5.03.2021] II tydzień Wielkiego Postu, piątek (Mt 21,33-43.45-46)

Jak postrzegamy siebie wobec Boga? Dla arcykapłanów i faryzeuszów słuchających Jezusowej przypowieści o przewrotnych dzierżawcach było oczywiste, że winnica jest obrazem Izraela, zaś jej właścicielem jest Bóg. Opis założenia winnicy jest bliski Izajaszowej pieśni o winnicy, którą Bóg wypowiada wobec swego ludu (Iz 5,2). Dzierżawcami, którym Bóg powierza troskę o Więcej…

[6.03.2021] II tydzień Wielkiego Postu, sobota (Łk 15,1-3.11-32)

Jezusowa opowieść o Bogu Ojcu W Biblii Tysiąclecia usłyszana dzisiaj przypowieść otrzymuje tytuł „Syn marnotrawny”. Jednak w centrum opowiadania jest postać ojca. Jeśli więc nadawać jakiś tytuł tej przypowieści, to bardziej odpowiednim byłoby nazwanie jej mianem „przypowieści o ojcu, który oczekuje”. W spotkaniu z nim zarówno młodszy, jak i starszy Więcej…

[7.03.2021] III niedziela Wielkiego Postu, rok B (J 2,13-25)

Jezus nową świątynią Dzisiejsza Ewangelia relacjonuje gest prorocki, jaki Jezus uczynił na dziedzińcu świątyni jerozolimskiej w święto Paschy. Pascha była świętem pielgrzymkowym, na które ściągały setki tysięcy Żydów, by świętować wyjście z Egiptu. Dziedziniec świątynny zamieniał się w targowisko, na którym można było kupić zwierzęta ofiarne (woły i baranki oferowane Więcej…

[8.03.2021] III tydzień Wielkiego Postu, poniedziałek (Łk 4,24-30)

Sam zachwyt słowami Jezusa nie wystarczy Dzisiejsza Ewangelia przynosi zapis reakcji mieszkańców Nazaretu na pierwsze, niejako inauguracyjne, publiczne wystąpienie Jezusa (Łk 4,16-21). W dzień szabatu odczytał słowa proroka Izajasza, które odniósł do siebie: „Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał, abym ubogim…, więźniom…, niewidomym…, abym uciśnionych…” (ww. Więcej…

[9.03.2021] III tydzień Wielkiego Postu, wtorek (Mt 18,21-35)

O potrzebie przebaczenia W dzisiejszej Ewangelii dostrzegamy wiele elementów paralelnych, powtarzających się, nawet symetrycznych. Dotyczy to szczególnie przypowieści o nielitościwym dłużniku. Z jednej strony mamy pana, który rozlicza się ze swoim sługą winnym mu 10 tysięcy talentów (zakładając, że jeden talent równa się ok. 42 kg złota i srebra, będzie Więcej…