[11.03.2021] III tydzień Wielkiego Postu, czwartek (Łk 11,14-23)

Dlaczego „być z” Jezusem? Słowa i czyny Jezusa nie zawsze wzbudzają entuzjazm i podziw. Dzisiejsza Ewangelia odnotowuje wprawdzie zdumienie ludzi wobec uwolnienia przez Jezusa pewnego niemego od demona (w. 14), ale równocześnie przytacza absurdalne oskarżenia ze strony niektórych ludzi, że czyni to mocą Belzebuba, władcy złych duchów (w. 15), jak Więcej…

[12.03.2021] III tydzień Wielkiego Postu, piątek (Mk 12,28b-34)

„Niedaleko” czyni różnicę w miłości Chciałoby się powiedzieć, że dzisiejsza Ewangelia to historia z happy endem. Oto pewien uczony w Piśmie pyta Jezusa o „pierwsze ze wszystkich przykazań”. Jezus wskazuje na przykazanie miłości Boga i bliźniego. Uczony w Piśmie z uznaniem tę odpowiedź przyjmuje, powtarzając za Jezusem oba przykazania. I Więcej…

[13.03.2021] III tydzień Wielkiego Postu, sobota (Łk 18,9-14)

Jak nie „mówić o sobie” na modlitwie? Nie ma wątpliwości, że w dzisiejszej przypowieści Jezus podejmuje temat modlitwy: „Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić: jeden faryzeusz, a drugi celnik” (w. 10). Pytanie tylko, w jakim stopniu faryzeusz rzeczywiście się modlił. Zacznijmy od zdania, które wprowadza modlitwę faryzeusza: „Faryzeusz Więcej…

[21.03.2021] V niedziela Wielkiego Postu (J 12,20-33)

„Chcemy ujrzeć Jezusa” To było pragnienie Greków (hellēnes), którzy przybyli na święto Paschy (w. 20). Nie znamy ich imion, miejsca pochodzenia, dalszego ich losu. Ich pojawienie się w Ewangelii jest zaskakujące, jakkolwiek stanowi potwierdzenie co dopiero wypowiedzianego przez faryzeuszów zdania: „Oto świat poszedł za Nim” (w. 19). Tak odczytali triumfalny Więcej…