[24.06.2020] Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela (Łk 1,57-66.80)

Osoba Jana Chrzciciela od samego początku budziła pytania, rodziła wręcz kontrowersje, czego świadectwem jest dzisiejsza Ewangelia opowiadająca o jego narodzinach i nadaniu mu imienia. Ale pytania pojawiły się już wcześniej u jego rodziców, Elżbiety i Zachariasza. Pytania związane z ich podeszłym wiekiem, z bezpłodnością Elżbiety, które stawia Zachariasz w momencie Więcej…

[3.07.2020] Święto św. Tomasza, Apostoła (J 20,24-29)

W świetle dzisiejszej Ewangelii wiele osób mówi o Tomaszu apostole jako „niedowiarku”. Rzeczywiście, Jezus wzywa go, by „nie był niewierzącym (gr. apistos), lecz wierzącym (gr. pistos)” (w. 27). Jednakże możemy historię Tomasza odczytać jako proces dochodzenia do wiary, która czyni człowieka „szczęśliwym”: „Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli” (w. 29). Więcej…

[6.07.2020] Wspomnienie bł. Marii Teresy Ledóchowskiej (J 4,34-38)

Zmarła w 1922 roku bł. Maria Teresa Ledóchowska, założycielka Misjonarek św. Piotra Klawera (siostry klawerianki), nazywana jest „Matką Afryki” i patronuje dziełom misyjnym w Polsce. Do dzisiaj wydawane jest założone przez nią czasopismo „Echo z Afryki” (pod koniec jej życia miało ono nakład 100 tysięcy egzemplarzy). W swoich działaniach wyprzedzała Więcej…

[11.07.2020] Święto św. Benedykta z Nursji (Mt 19,27-29)

Istnieje niebezpieczeństwo, że dzisiejsza Ewangelia zostanie potraktowana tylko jako komentarz do życia św. Benedykta, którego święto przypada dzisiaj. Rzeczywiście, św. Benedykt i wszystkie inne osoby życia zakonnego i konsekrowanego, mogą za św. Piotrem powtórzyć: „Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy?” (w. 27). Potrzeba spojrzeć w Więcej…

[13.07.2020] Wspomnienie świętych pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta

Święci Andrzej Świerad i Benedykt, żyjący w pierwszej połowie XI wieku, byli pustelnikami pochodzącymi z Polski, którzy wstąpili do benedyktyńskiego klasztoru św. Hipolita na górze Zabor koło Nitry (Wegry). Jako że modlitwa stanowi jeden z filarów reguły benedyktyńskiej, w dzisiejszej Ewangelii słyszymy słowa Jezusa na temat modlitwy. Każdy z nas Więcej…

[22.07.2020] Święto św. Marii Magdaleny (J 20,1.11-18)

Od 2016 roku wspomnienie św. Marii Magdaleny jest obchodzone w Kościele jako święto. W dokumencie wyjaśniającym racje takiej zmiany (pismo abp. Arthura Roche, sekretarza Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z 3 czerwca 2016 r.) przywołuje się m.in. określenie „apostolorum apostola” (apostołka apostołów), którym św. Tomasz z Akwinu nazywał Marię Więcej…