[13.10.2020] Wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego (J 15,1-8)

Słowo Boże nie czeka na „lepsze czasy” Bł. o. Honorat Koźmiński, kapucyn zmarły w 1916 r., mógłby być patronem obecnego czasu pandemii. Żyjąc pod zaborem rosyjskim, kiedy władze rosyjskie zabroniły tworzenia nowych zgromadzeń, o. Honorat zaczął zakładać skryte zgromadzenia, tzw. skrytki, oparte na regule św. Franciszka. Z założonych przez niego Więcej…

[20.10.2020] Wspomnienie św. Jana z Kęt (Łk 6,27-38)

Święty, dla którego Wigilia była codziennie Św. Jan z Kęt, dzisiejszy patron, zmarł w 1473 roku. Był profesorem filozofii i teologii w Akademii Krakowskiej, znakomitym kaznodzieją i spowiednikiem, ale przede wszystkim człowiekiem wielkiej dobroci i miłosierdzia. Swoje wynagrodzenie profesorskiej przekazywał na pomoc biednym studentom. Kiedy nie miał już z czego Więcej…

[28.10.2020] Święto świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza (Łk 6,12-19)

Módlmy się za naszych biskupów W liturgii Kościoła wspominamy dzisiaj dwóch apostołów, o których Ewangelie mówią stosunkowo niewiele. Jest coś, co na pewno ich łączy. Szymon nosi przydomek „Gorliwy”, z greckiego zēlōtēs (w. 15), który zdradza, że sympatyzował z grupą Żydów zdecydowaną zbrojnie przeciwstawić się okupacji rzymskiej w Palestynie. Juda Więcej…

[1.11.2020] Uroczystość Wszystkich Świętych (Mt 5,1-12a)

Od wspólnoty „ulicy” do wspólnoty „solidarności” Uroczystość Wszystkich Świętych jest wydarzeniem wspólnotowym, szczególnie gdy myślimy o zwyczaju odwiedzania grobów bliskich nam osób spoczywających na naszych cmentarzach. Wspólnota nie tylko między żywymi, ale też między żywymi i zmarłymi przez pamięć tych pierwszy o drugich. Wspólnota między żywymi w pewnym sensie wymuszona Więcej…

[8.12.2020] Niepokalane Poczęcie NMP (Łk 1,26-38)

Maryja „Pełna Łaski” – „co miałoby znaczyć to pozdrowienie?” Na słowa pozdrowienia anielskiego Maryja zareagowała dwojako: „zmieszała się na te słowa i rozważała” ich znaczenie (w. 29). Zmieszane Maryi nie mogło być tylko kwestią zakłopotania, zaskoczenia, skoro ewangelista używa czasownika diatarassō, którym opisuje się wzburzenie morza czy trzęsienie ziemi. Słowa Więcej…