[18.12.2020] III tydzień Adwentu, 18 grudnia (Mt 1,18-24)

O zrozumieniu męskiego punktu widzenia – przypadek św. Józefa Tytuł drugiego na dzisiaj rozważania zrodził się po wczorajszych roratach, kiedy to wracając w kilka osób, stwierdziliśmy, nieco żartobliwie, że genealogia Jezusa przedstawia męski punkt widzenia świata. W trakcie dyskusji padło stwierdzenie, że nikt nie jest w stanie zrozumieć męskiego sposobu Więcej…

[26.12.2020] Święto Św. Szczepana, 26 grudnia (Mt 10,17-22)

Jak „Słowo stało się Ciałem” w życiu św. Szczepana? Przejście od radości Bożego Narodzenia do męczeństwa św. Szczepana jest zaskakujące. Pewnie nie mniej niż sama tajemnica Wcielenia, która dokonuje się nie na poziomie słowa, lecz życia. „Słowo stało się Ciałem i zamieszkało między nami” (J 1,14). Szczepan tę nową obecność Więcej…

[25.01.2021] Nawrócenie św. Pawła Apostoła (Mk 16,15-18)

Pokorne głoszenie Ewangelii Kanoniczny tekst Ewangelii według świętego Marka kończy się rozdz. 16, w którym ww. 9-20 nie zostały napisane przez Marka, lecz jakiegoś chrześcijanina z końca I wieku lub początku II. Mimo że w opinii komentatorów to dłuższe zakończenie stanowi rodzaj streszczenia relacji pozostałych ewangelistów o zmartwychwstaniu Jezusa, znajdujemy Więcej…

[26.01.2021] Wspomnienie świętych biskupów Tymoteusza i Tytusa (Łk 10,1-9)

Siewcy pokoju Kim jest świadek Jezusa? Kim jest głosiciel Ewangelii? Dzisiejsza Ewangelia przynosi fragment tzw. mowy misyjnej, którą Jezus skierował do swoich siedemdziesięciu dwóch uczniów, „wysyłając ich przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zmierzał” (w. 1). Ze słów Jezusa wyłania się obraz ucznia, do którego odnosi Więcej…

[22.02.2021] Święto Katedry św. Piotra Apostoła (Mt 16,13-19)

Trud wiary w Kościół Słowo „trud” w tytule jest bardzo delikatne w kontekście dylematów wiary, jakie przychodzi nam doświadczać w obecnym czasie, patrząc na sytuację w Kościele w Polsce. Samo sformułowanie „wiara w Kościół” może budzić w kimś wątpliwości, bo przecież wierzyć można tylko w Boga. Ale nie zapominajmy, że Więcej…