„Przemija postać tego świata” (1 Kor 7,17-40)

Czytany dzisiaj fragment rozdz. 7 Pierwszego Listu do Koryntian koncentruje się przede wszystkim na kwestii dziewictwa jako drogi powołania chrześcijanina. Jednakże trzeba spojrzeć głębiej na rady, jakich Apostoł udziela osobom żyjącym w stanie bezżeństwa, i dostrzec pewne uniwersalia, które dotyczą każdego chrześcijanina, niezależenie od jego stanu cywilnego, społecznego i religijnego. Więcej…

O pewnym problemie finansowym w Kościele korynckim (1 Kor 9,1-18)

Facebookowa zapowiedź spotkania, podczas którego czytaliśmy pierwszą część rozdz. 9 Pierwszego Listu do Koryntian, była następująca: O finansach w Kościele korynckim (1 Kor 9,1-18) Dzisiaj czwarta środa miesiąca, a więc spotkanie grupy biblijnej w kościele św. Józefa na Mariankach po wieczornej Mszy świętej, czyli o 18.45. Spotkanie jest otwarte dla Więcej…