Pokora a mądrość krzyża na przykładzie św. Pawła (1 Kor 4,6-13)

Przed nami lektura stosunkowo krótkiego fragmentu tekstu: 1 Kor 4,6-13. W nim znajdziemy kilka problemów, które dotyczą również naszego życia osobistego i wspólnotowego: Jak traktuję otrzymane od Boga dary, zdolności, umiejętności? (ww. 6-8) Jak odczytuję w kontekście swojego życia pytania retoryczne w w. 6, szczególnie to drugie: „Cóż masz, czegoś Więcej…

Jaka tolerancja we wspólnocie chrześcijańskiej? (1 Kor 5,1-13)

Na podstawie dotychczasowej lektury Pierwszego Listu do Koryntian wiemy, że głównym problemem wspólnoty chrześcijan w Koryncie były podziały na frakcje, rywalizacja między „autorytetami”, w tle czego było niezrozumienie „mądrości Bożej”, którą jest krzyż Chrystusa. Od rozdz. 5 Paweł podejmuje inne, niemniej trudne problemy, które dotykają i niszczą wspólnotę koryncką. Dzisiaj Więcej…

Jak mają postąpić chrześcijanie, kiedy między nimi dochodzi do nieporozumień? (1 Kor 6,1-11)

Kontynuujemy lekturę Pierwszego Listu do Koryntian. Dzisiejszy fragment rozdz. 6 jest nieco zaskakujący, gdyż temat niesprawiedliwości między chrześcijanami i dochodzenie przez nich sprawiedliwości przed trybunałami pogańskimi nie był wcześniej sygnalizowany przez Pawła. Mimo że sprawa szukania sprawiedliwości w pogańskich sądach jest mocno osadzona w kontekście wspólnoty korynckiej, to jednak św. Więcej…

„Przemija postać tego świata” (1 Kor 7,17-40)

Czytany dzisiaj fragment rozdz. 7 Pierwszego Listu do Koryntian koncentruje się przede wszystkim na kwestii dziewictwa jako drogi powołania chrześcijanina. Jednakże trzeba spojrzeć głębiej na rady, jakich Apostoł udziela osobom żyjącym w stanie bezżeństwa, i dostrzec pewne uniwersalia, które dotyczą każdego chrześcijanina, niezależenie od jego stanu cywilnego, społecznego i religijnego. Więcej…

O pewnym problemie finansowym w Kościele korynckim (1 Kor 9,1-18)

Facebookowa zapowiedź spotkania, podczas którego czytaliśmy pierwszą część rozdz. 9 Pierwszego Listu do Koryntian, była następująca: O finansach w Kościele korynckim (1 Kor 9,1-18) Dzisiaj czwarta środa miesiąca, a więc spotkanie grupy biblijnej w kościele św. Józefa na Mariankach po wieczornej Mszy świętej, czyli o 18.45. Spotkanie jest otwarte dla Więcej…