Sztuka czytania Pisma Świętego

Pismo Święte jako księga życia. Biblia jako życiorys Boga. Nieznajomość Pisma Świętego nieznajomością Chrystusa, a w konsekwencji − nieznajomością człowieka i tego, jakim pragnie go Bóg. Chrystus jako ikona człowieka. Współczesny człowiek jest zagubiony. Szuka autorytetów, które wcześniej sam zniszczył. Pragnie spotkać w swoim życiu prawdziwych mistrzów, który nie zawsze Więcej…