Dlaczego Bóg przebacza? Psalm 103 w poszukiwaniu źródeł Bożego miłosierdzia

W zgłębianiu tajemnicy Bożego miłosierdzia służy nam pomocą Pismo Święte. Znajdywane w nim dotąd odpowiedzi koncentrowały się często na określonym aspekcie miłości Boga. By spojrzeć szerzej, poprzedźmy lekturę kolejnego fragmentu Biblii próbą dokończenia następujących zdań: „Bóg okazuje miłosierdzie, by…”, „Miłosierdzie Boga jest jak…”, „Bóg jest miłosierny, gdyż…”, „Odpowiedzią człowieka na Więcej…