Księgi prorockie

Sylabus – ćwiczenia (I sem., rok 2019/2020) Szczegółowy opis ćwiczeń (terminy, tematy, literatura, prace zaliczeniowe): Sylabus – ćwiczenia (I sem., rok 2019/2020)Pobierz Sylabus – kolokwia (I sem., rok 2019/2020) Zakres kolokwiów z tekstu biblijnego, termin:

Pięcioksiąg

Sylabus – ćwiczenia (I sem., rok 2021/2022) Szczegółowy opis ćwiczeń (terminy, tematy, literatura) oraz kolokwiów przewidzianych w trakcie zajęć (wymagania, terminy): Sylabus – wykład (I sem., rok 2021/2022) Szczegółowy opis wykładu, literatura przedmiotu, forma egzaminu, zagadnienia przewidziane na egzamin:

Prace ćwiczeniowe

Kilka uwag dotyczących prac związanych z tematyką ćwiczeń 1. Charakter pracy wskazuje już samo sformułowanie tematu. Jest nim pytanie sygnalizujące konkretny problem, który ma być podjęty, opracowany, rozwiązany. Praca zatem winna się ustosunkować do problemu, a nie przynosić  zreferowanie informacji ogólnodostępnych we wstępach do danej księgi, pozostających w luźnym związku Więcej…