Pięcioksiąg

Sylabus – ćwiczenia (I sem., rok 2021/2022) Szczegółowy opis ćwiczeń (terminy, tematy, literatura) oraz kolokwiów przewidzianych w trakcie zajęć (wymagania, terminy): Sylabus – wykład (I sem., rok 2021/2022) Szczegółowy opis wykładu, literatura przedmiotu, forma egzaminu, zagadnienia przewidziane na egzamin:

Księgi prorockie

Sylabus – ćwiczenia (I sem., rok 2019/2020) Szczegółowy opis ćwiczeń (terminy, tematy, literatura, prace zaliczeniowe): Sylabus – ćwiczenia (I sem., rok 2019/2020)Pobierz Sylabus – kolokwia (I sem., rok 2019/2020) Zakres kolokwiów z tekstu biblijnego, termin: