Księga Zachariasza

Księga Zachariasza w swojej finalnej postaci nie do końca wydaje się tekstem spójnym. Część komentatorów mówi o Proro-Zachariaszu i Deutero-Zachariaszu, analogicznie do Księgi Izajasza. W jakim stopniu jest to zasadne? To jedna z kwestii poruszonych we wprowadzeniu do Księgi Zachariasza.