Krytyka kultu w Księdze Micheasza

1. Krytyka świątyni w Jerozolimie (Mi 3,12) W Księdze Micheasza znajdują się słowa niezwykle śmiałej krytyki religijności mieszkańców Królestwa Południowego. Micheasz wie, że mieszkańcy Jerozolimy zabobonnie wierzą w osłaniającą obecność Bożą w Mieście Świętym i powtarzają zapewnienie: „Czyż Jahwe nie jest pośród nas? Nie spadnie na nas nieszczęście” (3,11). I Więcej…

Powołanie Izajasza (Iz 6,1-13)

Opowiadanie o powołaniu Izajasza jest ważne dla zrozumienia działania Boga w historii oraz samej teologii Izajasza. W tekście tym znajdują się główne elementy przepowiadania proroka. Opowiadanie zaczyna się od wzmianki o śmierci króla Ozjasza i kończy się zapowiedzią nowego życia, które pojawi się w przyszłości („Reszta będzie jego Świętym nasieniem”, Więcej…

Księga Sofoniasza – wprowadzenie

1. Osoba proroka Sofoniasz działał, jak wynika z tytułu księgi, za króla Jozjasza (641-609 przed Chr.). Imię ṣepanyāh (1,1) oznacza „Jahwe osłonił, ochronił”, „Oby Jahwe osłonił”, jakkolwiek jest proponowane też inne jego znaczenie: „Zafon jest Jahwe”. W tym wypadku imię odnosiłoby się do góry Zafon jako mitologicznego domu kananejskich bóstw Więcej…

Sofoniaszowa wizja dnia Pańskiego

Żaden inny tekst Starego Testamentu nie stawia tak wyraźnie w swoim centrum zapowiedzi „dnia Jahwe”, jak to czyni Księga Sofoniasza. Sofoniasz pozostawił wyjątkowo bogaty obraz tego wydarzenia. Bez wątpienia w wielu punktach jest on zależny od Amosa (5,18-20) i Izajasza (2,12-17), jednak jego oryginalnym wkładem pozostaje motyw gniewu Jahwe. Dla Więcej…

Księga Habakuka – wprowadzenie

1. Osoba proroka Habakuk jest jednym z tych proroków, o którym wiemy najmniej. Tytuł księgi nic nie mówi o jego pochodzeniu, nie wzmiankuje imienia ojca ani nie wskazuje czasu, w którym żył. Biblia Tysiąclecia tłumaczy Ha 1,1 następująco: „Wyrok (maśśāʼ), który usłyszał w widzeniu (ḥāzāh, dosł. „zobaczył”) prorok Habakuk”. Termin Więcej…

Jaka wiara daje życie? Interpretacja Ha 2,4

„Sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierności” – tak brzmi w tłumaczeniu Biblii Tysiąclecia  fragment Ha 2,4 uznawany przez większość komentatorów za centralną i programową wypowiedź całej księgi. Zrozumienie pierwotnej myśli proroka uwarunkowane jest często Pawłową dyskusją nad usprawiedliwieniem, w której Apostoł przywołuje zdanie Habakuka (por. Rz 1,17; Ga 3,11). Podobnie Więcej…

Księga Nahuma – wprowadzenie

Księga Nahuma stwarza wiele trudności dla czytelnika chrześcijańskiego. Może szokować zachwyt Nahuma nad końcem krwawego miasta, jakim jest Niniwa, przy równoczesnym braku jakiegokolwiek słowa odnoszącego się do grzechów Judy. Te trudności w lekturze dobrze oddaje L. Alonso Schökel: „Nahum zachwyca nas jako poeta, natomiast zasmuca jako prorok” (I Profeti, Roma Więcej…