Dynamika sporu sądowego w Deutero-Izajaszu

Pewnym wyzwaniem dla komentatorów jest ustalenie struktury Iz 40–55. Nowe spojrzenie na tę kwestię może przynieść analiza narracyjna. Podejście narracyjne w dyskusji nad strukturą Księgi Pocieszenia jest uzasadnione z dwóch powodów: pierwszym jest występowanie gatunków literackich właściwych procesowi sądowemu, co wpisuje proroctwo Deutero-Izajasza w pewną akcję sądowniczą; drugim jest ciągłość Więcej…

Sługa Jahwe ofiarą nowego przymierza (Iz 52,13–53,12)

Czwarta pieśń przynosi relację o ostatecznym sukcesie Sługi: „Oto się powiedzie mojemu Słudze, wybije się, będzie wywyższony i wyrośnie bardzo” (52,13). Poprzednia pieśń ukazała, że realizacja Bożej misji przez Sługę wiąże się z prześladowaniem i odrzuceniem go ze strony tych, wobec których miał ukazać prawdę o Jahwe. Kolejne odsłony dramatu Więcej…

Księga Aggeusza – wprowadzenie

1. Kontekst historyczny (Trito-Iz, Ag, Za) Polityka Cyrusa wobec podbitych krajów była bardzo liberalna. Nie jest on zainteresowany masowymi deportacjami, lecz odsyła grupy etniczne przesiedlone wcześniej przez Babilończyków do ich krajów. Sprzyja również przywracaniu lokalnych kultów. Administracja opiera się na urzędnikach pochodzących z Persji lub Medii, przy równoczesnym pozwalaniu na Więcej…

Świat człowieka (Rdz 2,4-25)

Z punktu widzenia analizy narracyjnej tekst Rdz 1 pełni funkcję ekspozycji. Narrator dostarcza czytelnikowi niezbędnych informacji do dalszej lektury rozpoczętego opowiadania. Sytuuje narrację w określonym czasie i przestrzeni, przedstawia głównych bohaterów: Boga i ludzkość w jej relacji do Boga i świata zwierząt. Podaje też czytelnikowi pewne zasady, które powinny obowiązywać Więcej…