Powstanie Pięcioksięgu

Już w starożytności pojawiły się głosy przeciw Mojżeszowemu autorstwu Pię­cioksięgu; wyrastały one z rozważań natury dogmatycznej i etycznej, a czasem z obserwacji zjawisk literackich. Jednakże naukowa krytyka Pięcioksięgu, traktują­ca systematycznie o problemach literackich, pojawiła się znacznie później. 1. Studia historyczno-krytyczne klasyczne 1.1. Stara hipoteza źródeł W r. 1670 Baruch Spinoza Więcej…

Rdz 1–11 a mity

Gatunek literacki Rdz 1–11 1. Pluralizm narracji o stworzeniu w Biblii Pismo Święte mówi o stworzeniu za pomocą opowiadań. Ludzką odpowiedzią na akt stworzenia jest wychwalanie Boga Stwórcy (np. Ps 19). Jednakże stworzenie nie stanowi w Biblii jakiegoś artykułu wiary. Wyznanie wiary w Boga „Stwórcę nieba i ziemi”, znane z Więcej…

Boża wizja świata (Rdz 1,1–2,4a)

Pierwszy rozdział Księgo Rodzaju przynosi całościowy opis świata. Wraz z kolejnymi słowami Boga pojawiają się rzeczy i byty, które tworzą świat przybierający konkretna formę w wyobraźni czytelnika. Ten świat jest uporządkowany, zharmonizowany, zaś jego harmonijność jest naśladowana przez sam tekst narracji. Wszystko w tym świecie jest pozytywne, przez co opowiadania Więcej…

Świat człowieka (Rdz 2,4-25)

Z punktu widzenia analizy narracyjnej tekst Rdz 1 pełni funkcję ekspozycji. Narrator dostarcza czytelnikowi niezbędnych informacji do dalszej lektury rozpoczętego opowiadania. Sytuuje narrację w określonym czasie i przestrzeni, przedstawia głównych bohaterów: Boga i ludzkość w jej relacji do Boga i świata zwierząt. Podaje też czytelnikowi pewne zasady, które powinny obowiązywać Więcej…