Idea przymierza w Biblii

1. Cztery przymierza u Syracha Dla uświadomienia sobie znaczenia idei przymierza dla teologii biblijnej należy sięgnąć do tekstu Mądrości Syracha rozdz. 44–49 (Chwała Boża w historii Izraela). Jest to tekst późny, datowany na ok. 132 r. przed Chr. Tekst ma charakter mądrościowy. Historia Izraela jest ukazana jako seria epizodów z Więcej…

Status teologii biblijnej

1. Dlaczego wykłady z teologii biblijnej Dotąd wykłady z egzegezy Pisma Świętego, których celem było dotarcie do sensu tekstu. Problem w tym, że egzegeza nie do końca wie, czym chce być: synchronia czy diachronia, metoda historyczno-krytyczna, redukcja do analizy filologicznej, historii redakcji, bez odniesień teologicznych. Potrzeba teologii biblijnej jako horyzontu  Więcej…