Natchnienie biblijne

Nowe opracowanie tematu natchnienia biblijnego. Jest ono znacznie obszerniejsze w stosunku do poprzedniego, które w skrótowy sposób prezentowało historię dyskusji nad kwestią natchnienia biblijnego przed Soborem Watykańskim II, jak również pomijało toczące się obecnie dyskusje nad natchnieniem Biblii, w tym również głos Papieskiej Komisji Biblijnej w dokumencie Natchnienie i prawda Więcej…

Krytyka tekstu biblijnego

Czy istnieje coś takiego, jak tekst „oryginalny” Pisma Świętego? Na jakim tekście biblijnym bazują współczesne przekłady Biblii? Jak ustalić brzmienie tekstu biblijnego, gdy dotarły do nas ze starożytności różni świadkowie (zapisy) tego tekstu? Już tych kilka pytań uświadamia nam znaczenie krytyki tekstu w studiowaniu Biblii.

Języki biblijne

Oryginalne teksty biblijne były spisywane w języku hebrajskim, aramejskim i greckim. Skąd w ogóle wziął się na starożytnym Bliskim Wschodzi pomysł zapisywania słów komunikowanych ustnie? Jakie były początki pisma? Dlaczego w połowie II tysiąclecia przed Chrystusem zaszła potrzeba pisma alfabetycznego? Z jakimi starożytnymi językami jest powiązany język hebrajski? Skąd wzięła Więcej…

Materiał piśmienniczy wykorzystany w przekazie tekstu biblijnego

Słowo Boże wraz z momentem spisana staje się w pewnym sensie autonomiczne, podmiotowe wobec swego odbiorcy. By jednak mogło dojść do komunikacji, potrzeba materiały (nośnika), który posłuży do przekazania tego słowa. Zanim Pismo Święte przybrało kształt książki, którą dzisiaj możemy wziąć do ręki, było zapisywane na materiałach mniej trwałych, poręcznych Więcej…

Świętość Biblii

Jedną z konsekwencji natchnienia biblijnego jest świętość Biblii. Rozumienie tego aspektu Pisma Świętego jest prezentowane w dwóch dokumentach: pierwszy podejmuje kwestię świętości Biblii w perspektywie jej przesłania moralnego, drugi – w perspektywie sakramentalności Słowa Bożego.

Prawda Pisma Świętego

Poniżej przepracowana i rozszerzona wersja materiałów poświęconych kwestii prawdy Pisma Świętego (zmiana 29.11.2022). W załączonym pliku znajdziemy zapis historii dyskusji nad rozumieniem prawdy Pisma Świętego od czasów patrystycznych do czasów współczesnych. W tym kontekście zostają podane podstawowe zasady literackie i teologiczne pomocne w interpretacji orędzia biblijnego. Odrębnie zostaje omówiona kwestia Więcej…

Powstanie ksiąg Nowego Testamentu

Chronologię powstania ksiąg Nowego Testamentu prezentuje poniższa tabela. Uwzględniono w niej daty przyjmowane przez większość biblistów.  Tylko w przypadku wczesnych listów Pawłowych jest możliwa precyzyjniejsza datacja. Powstanie pozostałych pism jest określane z dokładnością rzędu dziesięciu lat. Listy św. Pawła Wczesne 1 Tes 2 Tes 51 51 lub lata 90. Wielkie Ga Więcej…