Nazwy Pisma Świętego

1. Pismo Święte Autorzy NT terminem „pismo”, „pisma”, „pisma święte” określają księgi ST. Tak czynił Jezus, podobnie też apostołowie (np. Mk 12,10; 2 Tm 3,16, itd.). Ojcowie Kościoła rozciągnęli tę nazwę na księgi NT. 2. Biblia Termin pochodzenia greckiego. Ma związek z papirusem, który Egipcjanie od III tys. wyrabiali z Więcej…

Powstanie ksiąg Nowego Testamentu

Chronologię powstania ksiąg Nowego Testamentu prezentuje poniższa tabela. Uwzględniono w niej daty przyjmowane przez większość biblistów.  Tylko w przypadku wczesnych listów Pawłowych jest możliwa precyzyjniejsza datacja. Powstanie pozostałych pism jest określane z dokładnością rzędu dziesięciu lat. Listy św. Pawła Wczesne 1 Tes 2 Tes 51 51 lub lata 90. Wielkie Ga Więcej…

Prawda Pisma Świętego

W załączonym pliku znajdziemy zapis historii dyskusji nad rozumieniem prawdy Pisma Świętego od czasów patrystycznych do czasów współczesnych. W tym kontekście zostają podane podstawowe zasady literackie i teologiczne pomocne w interpretacji orędzia biblijnego. Odrębnie zostaje omówiona kwestia prawdy w tekstach narracyjnych Biblii o charakterze historycznym.

Świętość Biblii

Jedną z konsekwencji natchnienia biblijnego jest świętość Biblii. Rozumienie tego aspektu Pisma Świętego jest prezentowane w dwóch dokumentach: pierwszy podejmuje kwestię świętości Biblii w perspektywie jej przesłania moralnego, drugi – w perspektywie sakramentalności Słowa Bożego.

Materiał piśmienniczy wykorzystany w przekazie tekstu biblijnego

Słowo Boże wraz z momentem spisana staje się w pewnym sensie autonomiczne, podmiotowe wobec swego odbiorcy. By jednak mogło dojść do komunikacji, potrzeba materiały (nośnika), który posłuży do przekazania tego słowa. Zanim Pismo Święte przybrało kształt książki, którą dzisiaj możemy wziąć do ręki, było zapisywane na materiałach mniej trwałych, poręcznych Więcej…

Języki biblijne

Oryginalne teksty biblijne były spisywane w języku hebrajskim, aramejskim i greckim. Skąd w ogóle wziął się na starożytnym Bliskim Wschodzi pomysł zapisywania słów komunikowanych ustnie? Jakie były początki pisma? Dlaczego w połowie II tysiąclecia przed Chrystusem zaszła potrzeba pisma alfabetycznego? Z jakimi starożytnymi językami jest powiązany język hebrajski? Skąd wzięła Więcej…