Nazwy Pisma Świętego

1. Pismo Święte Autorzy NT terminem „pismo”, „pisma”, „pisma święte” określają księgi ST. Tak czynił Jezus, podobnie też apostołowie (np. Mk 12,10; 2 Tm 3,16, itd.). Ojcowie Kościoła rozciągnęli tę nazwę na księgi NT. 2. Biblia Termin pochodzenia greckiego. Ma związek z papirusem, który Egipcjanie od III tys. wyrabiali z Więcej…

Kanon biblijny

Historia powstania ksiąg Starego i Nowego Testamentu mogłaby sugerować, że poza tymi księgami nie pojawiły się żadne inne teksty, które mogły wywierać wpływ na życie religijne Żydów i chrześcijan. Zawężając spojrzenie tylko do samych Ewangelii, można wymienić kilka innych pism, które pojawiły się w II i III wieku we wspólnotach Więcej…