To pytanie rodzi się na kanwie lektury rozdz. 8 z Pierwszego Listu do Koryntian. Zobaczcie tylko w. 9. W przekładzie Biblii Tysiąclecia brzmi on:

„Baczcie jednak, aby to, iż wiecie, jak należy postępować, nie stało się dla słabych powodem do zgorszenia”.

Możliwe jest jednak inne tłumaczenie, bardziej trzymające się tekstu greckiego:

„Lecz patrzcie, aby ta wasza wolność wyboru nie stała się zgorszeniem dla słabych”.

Z wolności można korzystać różnie, ale też wolność według św. Pawła nie jest wartością absolutną. Dlaczego? Odpowiedzi szukaliśmy na spotkaniu grupy biblijnej, które miało miejsce po kilku miesiącach przerwy ponownie na żywo w kościele św. Józefa w Świeciu. Poniżej zapis dźwiękowy komentarza do tekstu 1 Kor 8.

Na spotkaniu próbowaliśmy przenieść spostrzeżenia św. Pawła na temat wolności w kwestii spożywania pokarmów ofiarowanych bożkom na problem aktualny dzisiaj – noszenia / nienoszenia maseczek w perspektywie wolności. Myślę, że warto zmierzyć się pytaniem o relację naszej wolności do miłości, ku czemu zachęca nas Apostoł.