Druga część rozdz. 9 Pierwszego Listu do Koryntian kontynuuje temat wolności w głoszeniu słowa Bożego. Obok wolności od wynagrodzenia Paweł mówi o wolności dostosowania się do sytuacji swoich słuchaczy, by móc lepiej dotrzeć do niech ze słowem Ewangelii. Dwa pytania, które były orientujące nasze spotkanie: Co znaczy, że Paweł „stał się wszystkim dla wszystkich”? Jak my mamy, świadcząc o Jezusie, mamy „stać się wszystkim dla wszystkich”?