Prezentowany cykl zawiera konferencje poświęcone różnym sposobom lektury Pisma Świętego. Każda konferencja odwołuje się do konkretnego tekstu biblijnego, z którego można wyprowadzić pewne sugestie dla naszego czytania Pisma Świętego.

Lista konferencji

  1. Życie czytane Pismem Świętym
  2. Sztuka czytania Pisma Świętego
  3. Życie budowane na słowie Bożym
Kategorie: Konferencje