W kilku(nastu) zdaniach o autorze strony

  • ksiądz diecezji pelplińskiej; święcenia kapłańskie w 1994 roku z rąk śp. ks. bp. Jana Bernarda Szlagi;
  • studia specjalistyczne z zakresu biblistyki: Katolicki Uniwersytet Lubelski (licencjat z teologii biblijnej, 1996), Papieski Instytut Biblijny w Rzymie (licencjat nauk biblijnych, 1999), Papieski Uniwersytet Gregoriański (doktorat z teologii biblijnej, 2001) – jako biblista sporo zawdzięczam jezuitom, przede wszystkim o. Pietro Bovatiemu, promotorowi mojej rozprawy doktorskiej o komunikacji prorockiej w Ez 2-3;
  • posługa wikariusza i katechety w gimnazjum w latach 2001-2003 w Starogardzie Gdańskim (parafia Najświętszego Serca Jezusowego) – to tam zaczęła się przygoda z katechezą biblijną;
  • od 2001 roku wykłady z Pisma Świętego (Stary Testament, wstęp do Pisma Świętego, teologia biblijna, język hebrajski) w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie;
  • w latach 2003-2014 praca w Instytucie Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II – adiunkt, a później kierownik Katedry Ksiąg Prorockich; tam też habilitacja w 2009 roku (Soteriologiczna metafora wody w Księdze Izajasza);
  • od 2014 roku praca na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – powrót do naszej starej Diecezji Chełmińskiej, podzielonej w 1992 roku na Pelplin i Toruń;
  • tytuł naukowy profesora nauk teologicznych w 2015 roku; od 2018 roku profesor zwyczajny UMK;
  • rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie w latach 2015-2019;
  • zainteresowania naukowe: księgi prorockie (szczególnie Izajasz i Ezechiel), analiza narracyjna i retoryczna (semicka), narracyjna katecheza biblijna.
Kategorie: O autorze

0 Komentarzy

Dodaj komentarz