Przedmiotem wykładu z teologii biblijnej jest temat przymierza. Dostępne są materiały do wykładu w formacie PDF oraz pliki dźwiękowe, zawierające omówienie poszczególnych tematów. Ponadto można pobrać skany artykułów przewidzianych w ramach literatury przedmiotu.

Lista do materiałów z teologii biblijnej

Wykłady

  1. Status teologii biblijnej
  2. Idea przymierza w Biblii

Pliki dźwiękowe

  1. Wprowadzenie do teologii biblijnej
  2. Przymierze w Syrachu

Literatura przedmiotu

  1. J. Behm, „διαθήκη”, Theological Dictionary of the New Testament, red. G. Kittel, II, Grand Rapids 1964 (oryg. niem. 1935), 106-134.
  2. P. Briks, „Przymierze Nehemiasza a istnienie Izraela jako ludu Bożego (Ne 9–10), Verbum Vitae 4 (2003) 79-97.

Kategorie: Wykłady