Słowo Boże wraz z momentem spisana staje się w pewnym sensie autonomiczne, podmiotowe wobec swego odbiorcy. By jednak mogło dojść do komunikacji, potrzeba materiały (nośnika), który posłuży do przekazania tego słowa. Zanim Pismo Święte przybrało kształt książki, którą dzisiaj możemy wziąć do ręki, było zapisywane na materiałach mniej trwałych, poręcznych i dostępnych. Poznajmy materiały, które w starożytności były wykorzystywane do zapisywania tekstu, w tym także biblijnego.