Powstanie ksiąg Nowego Testamentu

Chronologię powstania ksiąg Nowego Testamentu prezentuje poniższa tabela. Uwzględniono w niej daty przyjmowane przez większość biblistów.  Tylko w przypadku wczesnych listów Pawłowych jest możliwa precyzyjniejsza datacja. Powstanie pozostałych pism jest określane z dokładnością rzędu dziesięciu lat. Listy św. Pawła Wczesne 1 Tes 2 Tes 51 51 lub lata 90. Wielkie Ga Dowiedz się więcej…

Świat człowieka (Rdz 2,4-25)

Z punktu widzenia analizy narracyjnej tekst Rdz 1 pełni funkcję ekspozycji. Narrator dostarcza czytelnikowi niezbędnych informacji do dalszej lektury rozpoczętego opowiadania. Sytuuje narrację w określonym czasie i przestrzeni, przedstawia głównych bohaterów: Boga i ludzkość w jej relacji do Boga i świata zwierząt. Podaje też czytelnikowi pewne zasady, które powinny obowiązywać Dowiedz się więcej…

Księga Aggeusza – wprowadzenie

1. Kontekst historyczny (Trito-Iz, Ag, Za) Polityka Cyrusa wobec podbitych krajów była bardzo liberalna. Nie jest on zainteresowany masowymi deportacjami, lecz odsyła grupy etniczne przesiedlone wcześniej przez Babilończyków do ich krajów. Sprzyja również przywracaniu lokalnych kultów. Administracja opiera się na urzędnikach pochodzących z Persji lub Medii, przy równoczesnym pozwalaniu na Dowiedz się więcej…