„Przemija postać tego świata” (1 Kor 7,17-40)

Czytany dzisiaj fragment rozdz. 7 Pierwszego Listu do Koryntian koncentruje się przede wszystkim na kwestii dziewictwa jako drogi powołania chrześcijanina. Jednakże trzeba spojrzeć głębiej na rady, jakich Apostoł udziela osobom żyjącym w stanie bezżeństwa, i dostrzec pewne uniwersalia, które dotyczą każdego chrześcijanina, niezależenie od jego stanu cywilnego, społecznego i religijnego. Więcej…

Nazwy Pisma Świętego

1. Pismo Święte Autorzy NT terminem „pismo”, „pisma”, „pisma święte” określają księgi ST. Tak czynił Jezus, podobnie też apostołowie (np. Mk 12,10; 2 Tm 3,16, itd.). Ojcowie Kościoła rozciągnęli tę nazwę na księgi NT. 2. Biblia Termin pochodzenia greckiego. Ma związek z papirusem, który Egipcjanie od III tys. wyrabiali z Więcej…