Prace ćwiczeniowe

Kilka uwag dotyczących prac związanych z tematyką ćwiczeń 1. Charakter pracy wskazuje już samo sformułowanie tematu. Jest nim pytanie sygnalizujące konkretny problem, który ma być podjęty, opracowany, rozwiązany. Praca zatem winna się ustosunkować do problemu, a nie przynosić  zreferowanie informacji ogólnodostępnych we wstępach do danej księgi, pozostających w luźnym związku Więcej…