[20.04.2020] II tydzień Wielkanocy, poniedziałek (J 3,1-8)

Kiedy czytamy dzisiejszą Ewangelię, wszystko wydaje się proste. Napotykamy na typowy dla Jana ewangelisty motyw niezrozumienia: Jezus mówi o rzeczywistości duchowej, zaś Jego rozmówcy rozumieją ją opacznie, na sposób ziemski. Jezus wskazuje dzisiaj na potrzebę „powtórnych narodzin” (w. 3), co Nikodem odczytuje jako konieczność „powtórnego wejścia do łona swej matki Więcej…

[11.06.2020] Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej A (J 6,51-58)

Dlaczego Eucharystia w naszym życiu? Dlaczego mamy karmić się Eucharystią? Dlaczego mamy uczestniczyć w Eucharystii? Na tak postawione pytania każdy z nas musi dać swoją własną odpowiedź. Bo nie chodzi o udział w Eucharystii tylko dlatego, że jest takie przykazania kościelne albo dlatego że biskup zniósł już dyspensę od udziału Więcej…

[14.06.2020] XI Niedziela zwykła A (Mt 9,36–10,8)

Każdy z nas doświadczył nie jeden raz w życiu udręczenia, umęczenia różnymi sytuacjami, osobami, mając poczucie bycia porzuconym czy wręcz odrzuconym. To na nas patrzy Jezus dzisiaj, tak jak w rozważanym fragmencie Ewangelii (9,36), patrzy pełen współczucia, które przeszywa i porusza Jego wnętrzności (takie znaczenie ma czasownik splanchnidzomi przetłumaczony przez Więcej…

[16.06.2020] XI tydzień zwykły, wtorek (Mt 5,43-48)

Przed nami dzisiaj ostatnia z antytez wypowiedzianych przez Jezusa w Kazaniu na Górze: wezwanie do miłowania nieprzyjaciół. Jako ostatnia stanowi ich zwieńczenie i cel. Spróbujmy postawić się w miejsce pierwszych słuchaczy Jezusa i wyciągnąć pewne wnioski ze słów, którymi Jezus uzasadnia przykazanie miłości nieprzyjaciół. Pierwsze rzecz, tożsamość owych „nieprzyjaciół”. W Więcej…

[18.06.2020] XI tydzień zwykły, czwartek (Mt 6,7-15)

Dzisiejsza Ewangelia przynosi słowa Modlitwy Pańskiej. W Ewangelii Łukasza to uczniowie, widząc Jezusa trwającego na modlitwie, proszą Go, by nauczył ich się modlić (Łk 11,1). W Ewangelii Mateusza inicjatywa tej modlitwy pochodzi od samego Jezusa, który włącza ją w pouczenie o prawdziwej modlitwie. Już wcześniej Jezus podkreślał potrzebę modlitwy, która Więcej…

[19.06.2020] Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa (Mt 11,25-30)

Na zakończenie litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa odmawiamy wezwanie: „Jezu, cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według serca Twego”. Pewnie się nie domyślamy, że słowa te mają jak najbardziej pochodzenie biblijne. Tekst dzisiejszej Ewangelii, który był już rozważany w święto św. Katarzyny Sieneńskiej (29.04.), przynosi również i to Więcej…

[20.06.2020] Wspomnienie Niepokalanego Serca NMP (Łk 2,41-51)

Dzisiejsza Ewangelia przynosi dwie wiadomości: dobrą i złą. Zła wiadomość brzmi: Jezusa można zgubić. Ale jest też dobra wiadomość: zagubionego Jezusa można na nowo odnaleźć. W tej historii o dwunastoletnim Jezusie w świątyni Maryja i Józef jawią się ewangelicznym wzorem szukania Jezusa (J. Kudasiewicz, Matka Odkupiciela, s. 121). Dlaczego można Więcej…