[14.11.2020] XXXII tydzień zwykły, sobota (Łk 18,1-8)

Jakiej wiary potrzebuje nasza modlitwa? Jezus nie ogranicza się tylko do opowiedzenia przypowieści o niesprawiedliwym sędzim, lecz daje również jej wyjaśnienie (ww. 6-8). I tu zaczyna się problem, gdyż to objaśnienie łączy obraz niesprawiedliwego sędziego z osobą Boga. Tyle że Jezus nie buduje zwyczajowego tu porównania: „podobnie jak” (Bóg w Dowiedz się więcej…

[13.11.2020] XXXII tydzień zwykły, piątek (Łk 17,26-37)

Jak się zachować w czasach ostatecznych? Dzisiejsza Ewangelia jest kontynuacją odpowiedzi Jezusa na pytanie pewnego faryzeusza o to, kiedy przyjdzie królestwo Boże. Nastanie królestwa Bożego Jezus utożsamia z „dniem Syna Człowieczego” (w. 26), „dniem, w którym objawi się Syn Człowieczy” (w. 30). Jednakże zapowiadając ten dzień, Jezus zwraca naszą uwagę Dowiedz się więcej…

[12.11.2020] XXXII tydzień zwykły, czwartek (Łk 17,20-25)

„Przyjdź królestwo Twoje!” O przyjście królestwa Bożego prosimy codziennie w Modlitwie Pańskiej. Sens tej prośby możemy odczytać w dzisiejszej Ewangelii, w której Jezus odpowiada na pytanie faryzeuszów, kiedy przyjdzie królestwo Boże (w. 20). Zacznijmy od fundamentalnego stwierdzenia: „Królestwo Boże jest pośród was” (w. 21). Królestwo, o którym Jezus mówi, nie Dowiedz się więcej…

[11.11.2020] XXXII tydzień zwykły, środa (Łk 17,11-19)

O zbawiennej wdzięczności Dzisiejsza Ewangelia przynosi historię dziesięciu trędowatych, uzdrowionych  przez Jezusa, z których tylko jeden, do tego Samarytanin, okazał wdzięczność Jezusowi. Jezus, widząc jego postawę, stwierdza: „Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła” (w. 19). Dosłownie w tekście greckim czytamy: „Twoja wiara cię zbawiła/wybawiła/uratowała”, bo takie właśnie znaczenie ma grecki Dowiedz się więcej…

[10.11.2020] XXXII tydzień zwykły, wtorek (Łk 17,7-10)

Nie robimy Bogu (i ludziom) łaski Pewne wypowiedzi Jezusa są niemal przysłowiowe i powtarzane przez nas brzmią niczym wyświechtane hasła. Tak może być i ze zdaniem, w którym Jezus wyjaśnia apostołom sens przypowieści o nieużytecznym słudze: „Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówicie: «Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy Dowiedz się więcej…

[9.11.2020] Rocznica poświęcenia Bazyliki Laterańskiej (J 2,13-22)

Akcja porządkowa Jezusa Dzisiejsze święto jest wyjątkowe, gdyż wspominamy w całym Kościele rocznicę poświęcenia Bazyliki Laterańskiej. Pozwolę sobie przywołać jej tytuł, gdyż tłumaczy on znaczenie tego kościoła dla wszystkich katolików na świecie: „Papieska Arcybazylika Najświętszego Zbawiciela, św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty na Lateranie. Matka i Głowa Wszystkich Kościołów Dowiedz się więcej…

[8.11.2020] XXXII niedziela zwykła (Mt 25,1-13)

O roztropności „tu i teraz” w naszym życiu W przypowieściach Jezus przedstawia historie jak najbardziej realistyczne, znane Jego słuchaczom, a jednak przekierowujące ich uwagę na inną rzeczywistość niż opisane zdarzenia. W przypowieściach chodzi bowiem o królestwo Boże, o naszą relację z Jezusem, w którym jest już obecne królestwo Boże (por. Dowiedz się więcej…

[7.11.2020] XXXI tydzień zwykły, sobota (Łk 16,9-15)

O „niegodziwej mamonie”, która staje się „godziwa” W dzisiejszej Ewangelii kluczowym słowem jest termin mamōnas – spolszczony jako „mamona”, który jest zgrecyzowaną formą aramejskiego słowa māmônā’. W aramejskim rzeczownik ten jest zbudowany na rdzeniu ’aman („być mocnym, pewnym”), przez co oznacza on „to, co jest pewne, na co można liczyć, Dowiedz się więcej…

[6.11.2020] XXXI tydzień zwykły, piątek (Łk 16,1-8)

Rządca – „nieuczciwy” czy „roztropny”? Przypowieść o obrotnym rządcy nie jest łatwa w interpretacji właśnie z powodu niejednoznacznej oceny owego rządcy, który wobec utraty swojej posady próbuje zapewnić sobie przyszłą życzliwość dłużników swego pana, redukując ich zadłużenie. Takie działanie naruszało prawo, raz, że nie miał już pełnomocnictwa ze strony swego Dowiedz się więcej…

[5.11.2020] XXXI tydzień zwykły (Łk 15,1-10)

O szukaniu człowieka przez Boga Obie dzisiejsze przypowieści kończą się informacją o radości pasterza i jego przyjaciół oraz kobiety i jej przyjaciółek, która zostaje następnie przeniesiona na Boga i Jego aniołów cieszących się z powodu nawróconego grzesznika (ww. 7.10). Podejmując ten trop, można uznać poszukiwanie zagubionej owcy i zapodzianej drachmy Dowiedz się więcej…