[5.10.2020] XXVII tydzień zwykły, poniedziałek (Łk 10,25-37)

Na ile zachowuję się jak bliźni drugiego człowieka Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie została opowiedziana przez Jezusa w trakcie dyskusji tocznej w synagodze z uczonym w Prawie, który naprowadzony przez Jezusa wskazał na przykazanie miłości Boga i bliźniego jako drogę do osiągnięcia życia wiecznego (por. ww. 25-28). Uczony w Prawie, ratując Więcej…

[9.10.2020] XXVII tydzień zwykły, piątek (Łk 11,15-26)

Trzy słowa Jezusa o domu naszego życia W centrum dzisiejszej Ewangelii jest osoba Jezusa jako egzorcysty. Pokazując różnicę między działaniem demonów a swoim dziełem, Jezus przekierowuje naszą uwagę na sytuację konkretnego człowieka, którą przybliża trzykrotnym odwołaniem się do obrazu domu. Dom jako metafora ludzkiego życia. Pierwsze słowo, a właściwie rodzaj Więcej…

[10.10.2020] XXVII tydzień zwykły, sobota (Łk 11,27-28)

Dlaczego Maryja jest szczęśliwa? (albo: dlaczego warto codziennie rozważać słowo Boże?) Te pytania warto postawić wobec dzisiejszej Ewangelii, w której słyszymy błogosławieństwo Jezusowe skierowanych do tych, którzy „słuchają słowa Bożego i go przestrzegają” (w. 28). Zatem słuchając słowa Bożego, rozważając je, strzegąc je w swoim sercu, jesteśmy szczęśliwi – błogosławieni. Więcej…