Najnowsze

Kanon biblijny

Historia powstania ksiąg Starego i Nowego Testamentu mogłaby sugerować, że poza tymi księgami nie pojawiły się żadne inne teksty, które mogły wywierać wpływ na życie religijne Żydów i chrześcijan. Zawężając spojrzenie tylko do samych Ewangelii, Więcej…