Najnowsze

Hebrajski: lekcja 8

W tej lekcji zapoznamy się z formą imperfectum czasowników hebrajskich oraz z sekwencjami narracyjnym w czasie przeszłym.