Najnowsze

Apokaliptyka jako gatunek literacki

Przyjęło się mówić, że profetyzm biblijny ustąpił miejsca apokaliptyce. Czy rzeczywiście apokaliptyka wyewoluowała z biblijnego proroctwa? Czym charakteryzują się teksty biblijne określane mianem apokaliptycznych?