[27.12.2020] Niedziela Świętej Rodziny, rok B (Łk 2,22-40)

„Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie” Tymi słowami Jezus upomniał swoich uczniów, gdy ci „szorstko zabraniali” matkom przynosić swoje dzieci do Niego, by „kładł na nie ręce i błogosławił je” (Mk 10,13-16). Zwykle tłumaczy się zachowanie uczniów ich troską o Mistrza, że jest zmęczony, głodny, że potrzebuje odpoczynków. Gdyby ta sytuacja Więcej…

[29.12.2020] 29 grudnia (Łk 2,22-35)

Symeon gotowy odejść W Liturgii Godzin na zakończenie ostatniej modlitwy dnia – komplety – modlimy się słowami Symeona z dzisiejszej Ewangelii: „Teraz, o Panie, pozwól odejść” (Nuc dimittis). Wyrażamy naszą gotowość odejścia, co w kontekście bliskiego zaśnięcia jest aktem ufnego zawierzenia Bogu nie tylko swojej najbliższej przyszłości, jaką jest noc. Więcej…

[30.12.2020] 30 grudnia – Oktawa Bożego Narodzenia (Łk 2,36-40)

„Stare kobiety w kościele” Dzisiejsza Ewangelia jest kontynuacją wczorajszej. Ofiarowanie Jezusa w świątyni – najpierw starzec Symeon, a później zaawansowana w latach Anna rozpoznaje Dzieciątko Jezus. To spotkanie jest ważne nie tylko w kontekście „Ewangelii dzieciństwa”. Potrzeba nam odczytać postać Symeona i Anny w kontekście naszego czasu, w którym panuje Więcej…

[4.01.2021] 4 stycznia (J 1,35-42)

Zagubiony uczeń Jezusa Obecny czas w Kościele jest czasem swoistego zagubienia. Okoliczności pandemiczne ujawniły prawdę o kresie pewnych działań, pomysłów, relacji w naszych wspólnotach, i tych parafialnych, i tych wewnątrz parafii. To zagubienie dotyka jeszcze bardziej pojedyncze osoby, które szukając wsparcia i oparcia w swojej parafii, trafiają na mur niezrozumienia Więcej…