[26.12.2020] Święto Św. Szczepana, 26 grudnia (Mt 10,17-22)

Jak „Słowo stało się Ciałem” w życiu św. Szczepana? Przejście od radości Bożego Narodzenia do męczeństwa św. Szczepana jest zaskakujące. Pewnie nie mniej niż sama tajemnica Wcielenia, która dokonuje się nie na poziomie słowa, lecz życia. „Słowo stało się Ciałem i zamieszkało między nami” (J 1,14). Szczepan tę nową obecność Więcej…

[27.12.2020] Niedziela Świętej Rodziny, rok B (Łk 2,22-40)

„Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie” Tymi słowami Jezus upomniał swoich uczniów, gdy ci „szorstko zabraniali” matkom przynosić swoje dzieci do Niego, by „kładł na nie ręce i błogosławił je” (Mk 10,13-16). Zwykle tłumaczy się zachowanie uczniów ich troską o Mistrza, że jest zmęczony, głodny, że potrzebuje odpoczynków. Gdyby ta sytuacja Więcej…

[30.12.2020] 30 grudnia – Oktawa Bożego Narodzenia (Łk 2,36-40)

„Stare kobiety w kościele” Dzisiejsza Ewangelia jest kontynuacją wczorajszej. Ofiarowanie Jezusa w świątyni – najpierw starzec Symeon, a później zaawansowana w latach Anna rozpoznaje Dzieciątko Jezus. To spotkanie jest ważne nie tylko w kontekście „Ewangelii dzieciństwa”. Potrzeba nam odczytać postać Symeona i Anny w kontekście naszego czasu, w którym panuje Więcej…

[31.12.2020] 31 grudnia – Oktawa Bożego Narodzenia (J 1,1-18)

Piękno mowy Boga W ostatni dzień roku kalendarzowego jesteśmy zaproszeni do refleksji nad słowem. Dzisiejsza Ewangelii to Prolog do Ewangelii wg św. Jana, który przyjmuje kształt hymnu o Słowie. Słowo czyni Boga podmiotem mówiącym, podmiotem w dialogu, podmiotem potrzebującym rozmówcy. Co stanowi o pięknie mowy Boga? „Na początku było Słowo, Więcej…

[4.01.2021] 4 stycznia (J 1,35-42)

Zagubiony uczeń Jezusa Obecny czas w Kościele jest czasem swoistego zagubienia. Okoliczności pandemiczne ujawniły prawdę o kresie pewnych działań, pomysłów, relacji w naszych wspólnotach, i tych parafialnych, i tych wewnątrz parafii. To zagubienie dotyka jeszcze bardziej pojedyncze osoby, które szukając wsparcia i oparcia w swojej parafii, trafiają na mur niezrozumienia Więcej…