[14.10.2020] XXVIII tydzień zwykły, środa (Łk 11,42-46)

O niebezpieczeństwie perfekcjonizmu religijnego Na pierwszy rzut oka perfekcjonizm wydaje się być czymś pożądanym w życiu duchowym. Wszak Jezus w Kazaniu na górze zachęca: „Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski” (Mt 5,48). Problem perfekcjonizmu religijnego nie leży w samym dążeniu do doskonałości, co raczej w sposobie Więcej…

[15.10.2020] XXVIII tydzień zwykły, czwartek (Łk 11,47-54)

O (nie)słuchaniu proroków Czytam w dzisiejszej Ewangelii: „Budujecie grobowce prorokom, a wasi ojcowie ich zamordowali” (w. 47), i narzuca mi się myśl, że my dzisiaj w podobny sposób, wprawdzie nie „zamordowawszy” wcześniej, budujemy „grobowce” – pomniki św. Janowi Pawłowi II. Aktualizacja śmiała, ale znajdująca analogię w wypowiedzi bp. Adriana Galbasa Więcej…

[17.10.2020] XXVIII tydzień zwykły, sobota (Łk 12,8-12)

Czy można zgrzeszyć przeciwko Duchowi Świętemu? Słowa Jezusa z dzisiejszej Ewangelii mówią, że tak. „Każdemu, kto powie jakieś słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie odpuszczone, lecz temu, kto bluźni przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie odpuszczone” (w. 10). Pozostaje jednak pytanie, na czym ten grzech miałby polegać. I tu pozwolę sobie na Więcej…

[19.10.2020] XXIX tydzień zwykły, poniedziałek (Łk 11,13-21)

Kiedy bogactwo daje szczęścia? Po lekturze przypowieści o bogaczu chciałoby się powiedzieć, że pieniądze to nie wszystko. Zwróćmy uwagę tylko na dwa zdania obramowujące przypowieść, gdyż stawiają nas wobec pytania o zależność naszego szczęścia od posiadanych dóbr. Najpierw w. 15: „Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś Więcej…

[21.10.2020] XXIX tydzień zwykły, środa (Łk 12,39-48)

Kto jest odpowiedzialny za Kościół? Po przeczytaniu dzisiejszej Ewangelii można by sądzić, że odpowiedź na postawione w tytule pytanie jest oczywista. Bohaterem przypowieści jest bowiem ktoś w rodzaju majordomusa, który nie tylko organizuje pracę całej służby w domu, ale również jest odpowiedzialny za jej odpowiednie wynagrodzenie, co jest sygnalizowane przez Więcej…

[22.10.2020] XXIX tydzień zwykły, czwartek (Łk 12,49-53)

Ogień miłości Jezusa Czytając słowo Jezusa, iż „przyszedł ogień rzucić na ziemię i jakże pragnie, ażeby już zapłonął” (w. 49), ktoś mógłby myśleć, że Jezus jest rewolucjonistą, który chce zburzyć istniejący porządek świata. By właściwie odczytać to zdanie, konieczne jest najpierw odniesienie się do biblijnej symboliki ognia, a następnie skonfrontowanie Więcej…

[23.10.2020] XXIX tydzień zwykły, piątek (Łk 12,54-59)

Lekcja czytania „chwili obecnej” W centrum dzisiejszej Ewangelii znajduje się zdanie: „Obłudnicy, umiecie rozpoznawać wygląd ziemi i nieba, a jakże chwili obecnej nie rozpoznajcie?” (w. 57). Co Jezus ma na myśli, mówiąc o „chwili obecnej”, dopowiada w następnym zdaniu o potrzebie „rozróżniania tego, co jest słuszne” (w. 57). Dwa obrazy: Więcej…

[24.10.2020] XXIX tydzień zwykły, sobota (Łk 13,1-9)

Boża cierpliwość a nawrócenie człowieka Już pierwsze zdanie dzisiejszej Ewangelii uświadamia nam, iż w spojrzeniu na tragiczne, losowe zdarzenia nie różnimy się szczególnie od ludzi żyjących dwa tysiące lat temu. Kilka stereotypowych stwierdzeń: „dobrze, że to nie ja”; „to musiało się tak skończyć”; „Pan Bóg pokarał”; „Pan Bóg nie pozwoli Więcej…

[26.10.2020] XXX tydzień zwykły, poniedziałek (Łk 13,10-17)

Niewygodna Ewangelia na ulicy Pewnie to myślenie naiwne, utopijne, ale byłbym ciekaw reakcji osób protestujących na ulicach na słowa dzisiejszej Ewangelii. Tyle że dzisiejsza Ewangelia jest niczym prowokacja ze strony Pana Boga wobec nas wszystkich. Chcieć tylko uchwycić tę Bożą perspektywę, która wcale nie jest tak jednowymiarowa, jak można by Więcej…