Czy istnieje coś takiego, jak tekst „oryginalny” Pisma Świętego? Na jakim tekście biblijnym bazują współczesne przekłady Biblii? Jak ustalić brzmienie tekstu biblijnego, gdy dotarły do nas ze starożytności różni świadkowie (zapisy) tego tekstu? Już tych kilka pytań uświadamia nam znaczenie krytyki tekstu w studiowaniu Biblii.